Juhendi kehtivus ja vastutaja

Juhendile saab määrata kehtivuse algus-ja lõpptähtaja ja vastutaja. Juhendite kehtivuse määramine ei ole kohustuslik. Kui juhendile ei määrata alguskuupäeva, hakkab juhend kehtima alates vormistamisest ning lõpptähtaja määramata jätmisel, kehtib juhend kuni selle muutmise või kustutamiseni.

Juhendi vormistaja on vaikimisi määratud juhendi vastutajaks. Vajadusel saab juhendi vastutajat muuta.

Juhendi vastutaja

Juhendi vastutaja on isik, kelle ülesandeks on juhendi haldamine, juhenditest informeerimine ja vajadusel õpilaste kommentaaridele vastamine.

Juhenditel võivad olla erinevad vastutajad, kuid ühel juhendil saab olla korraga üks vastutaja.

Vaikimisi on juhendi vastutaja juhendi koostaja. Juhendile saab määrata koostajast erineva vastutaja. Vastutaja peab olema programmi registreeritud õpetaja või tuutor. Juhendi lisamisel või muutmisel määratakse juhendile vastutaja rippmenüü „Vastutav konsultant” valikust. Juhendi vastutajat saab vajadusel muuta.

Juhendi kehtivus

Juhendi kehtivus määrab kuupäeva alates millest või kuni milleni juhend kehtib. Selline võimalus aitab koolitajal ette valmistada juhendeid, mis hakkavad kehtima tulevikus kui ka eristada juhendeid, mille kehtivus on möödunud, kuid mida soovitakse vajadusel kasutada.

Õpilasele kuvatakse tulevikus kehtivaid ja aegunud juhendeid erinevate menüüpunktide all. Kui programmis puuduvad aegunud või tulevikus kehtima hakkavad juhendid, puuduvad vastavad menüüpunktid õpilase liideses.

Kehtivuse saab määrata nii alguskuupäeva ja/või lõppkuupäeva järgi.  Kehtivuse kuupäev määratakse kalendri abil.

Juhendile ei ole kohustuslik määrata kehtivusaega. Sel juhul kehtib juhend alates vormistamisest määramata ajani.  Kehtivusaja määramisel alates märgitud kuupäevast ja/või kuni määratud kuupäevani.