Juhendi vastutaja

Juhendi vastutaja on isik, kelle ülesandeks on juhendi haldamine, juhenditest informeerimine ja vajadusel õpilaste kommentaaridele vastamine.

Juhenditel võivad olla erinevad vastutajad, kuid ühel juhendil saab olla korraga üks vastutaja.

Vaikimisi on juhendi vastutaja juhendi koostaja. Juhendile saab määrata koostajast erineva vastutaja. Vastutaja peab olema programmi registreeritud õpetaja või tuutor. Juhendi lisamisel või muutmisel määratakse juhendile vastutaja rippmenüü „Vastutav konsultant” valikust. Juhendi vastutajat saab vajadusel muuta.