Juhendi kommentaarid

Õpilased saavad vajadusel lisada juhendile kommentaare. Kui koolitaja soovib lisada juhendile kommentaare, mis lisaksid infot  üldisse diskussiooni, saab koolitaja seda teha õpilase liideses. Koolitaja kommentaar salvestub koolitaja nimega ning eristub õpilaste kommentaaridest värvi poolest.

Kui koolitaja soovib vastata kindlale kommentaarile, saab ta seda teha õpetaja liideses.

Juhendi kommentaarile vastamise tulemusel viiakse kokku õpilase küsimus koolitaja kommentaariga. Koolitaja saab vastata kommentaarile üks kord (st üks kommentaar-üks vastus).

Kommentaari lisamine

Juhendile saab kommentaare lisada õpilase liideses. Uue kommentaari lisamiseks vali õpilase liideses ikoon „Juhendid”. Leia juhend, millele soovid kommentaari lisada. Juhendi avamiseks kliki juhendi pealkirjal. Juhend avaneb uues „aknas”. Juhendi ülaservas kuvatakse juhendi kirjeldust. Juhendi paremas ülanurgas on valik „Juhendi kommentaarid”. Kliki valikul.

Juhendi paremas servas kuvatakse juhendi kõiki kommentaare ja koolitaja vastuseid kommentaaridele. Kommentaaride veeru päises kuvatakse juhendi vastutajat, valikuid „Kommentaarid” ja „Lisa kommentaar”.

Uue kommentaari lisamiseks kliki valikul „Lisa kommentaar”. Lisa kommentaar avanenud blanketi väljale ja kinnita valikuga „Lisa kommentaar”. Peale kommentaari salvestamist lisatakse kommentaarile autori nimi ja kommentaari lisamise kuupäev. Kommentaar on nähtav kõigile kasutajatele.

Koolitaja saab lisada kommentaare  õpilase liideses. Kommentaarid salvestuvad kronoloogilises järjekorras (hilisem eespool). Koolitaja lisatud kommentaar eristub õpilase kommentaaridest taustavärvi poolest.

Kui juhendi vastutajal on andmebaasis registreeritud e-posti aadress, saadetakse teavitus kommentaari lisamisest juhendi vastutaja meiliaadressile.

Kommentaarile vastamine

Koolitaja saab vastata juhendi kommentaarile õpetaja liideses.

Igal juhendil on vastutaja. Kui juhendile ei ole määratud vastutajat, on vaikimisi on juhendi vastutaja juhendi koostaja. Juhendile kommentaari lisamisel saadetakse sellekohane teavitus juhendi vastutaja Edutizeri keskkonnas registreeritud meiliaadressile.

Kommentaarile vastamiseks vali õpetaja liidese peamenüüs „Juhendid”. Leia juhend. Kliki juhendi avamiseks selle pealkirjal. Vali sakk „Kommentaarid”, misjärel kuvatakse juhendi kõiki kommentaare ja kommentaaridele lisatud vastuseid.

Vastamata kommentaari juures on valik „Vasta sellele kommentaarile”. Kliki valikul. Lisa vastus avanenud blanketi väljale ja salvesta. Salvestunud vastusele lisatakse vastaja nimi ja vastuse lisamise kuupäev. Vastus ja õpilase kommentaar viiakse kokku kommentaaride veerus.

Kui õpilase juhendi kommentaarile vastatakse, saadetakse programmi poolt teavitus sellest õpilase andmebaasis registreeritud meiliaadressile.

Igale kommentaarile saab vastata vaid üks kord.

Kommentaari kustutamine

Vajadusel saab koolitaja kustutada lisatud kommentaare. Kommentaaride ja sellele lisatud vastuste kustutamine toimub õpetaja liideses. Vali õpetaja liidese peamenüüs „Juhendid”. Leia juhend.  Juhendi avamiseks kliki juhendi pealkirjal.

Kommentaari kustutamiseks märgi õpetaja liideses kommentaar(id) ja kinnitada op: kustuta – Kustuta valitud abil.

Kommentaari statistika

Õpetaja liideses on juhendite statistika, kus kuvatakse kehtivate, tulevikus kehtima hakkavate või aegunud juhendite avamisi, kommentaare ja märkeid juhendi kaupa.

Juhendite statistika asub õpetaja liideses valikus „Juhendid”. Vali sakk „Juhendite statistika”. Juhendite statistilisi andmeid kuvatakse tabelina, mille üheks veeruks on „Kommentaarid”. Leia juhend või juhendid, mille kohta soovid statistilisi tulemusi.

Sobiva(te) juhendi(te) leidmiseks kasuta otsingut „Juhendi kasutuse vahemik”, kuhu sisesta otsinguperiood ja/või „Juhendi seis”, mille rippmenüü abil leiad juhendi vastavalt seisule. Kinnita valikuga „Uuenda” või op: otsi abil.

Juhendeid kuvatakse tabelina, mille read on juhendid ja veerud on järgmised: pealkiri, kaust, avamiste arv, kommentaarid, märked, vastutaja. Tabeli veerus „Kommentaarid” kuvatakse juhendile lisatud kommentaaride arvu.

Klikkides juhendi kommentaari arvul, avatakse detailsem vaade – juhendi kommentaarid õpilaste kaupa valitud perioodil. Tabelis toodud veerud on järgmised: õpilane, kommentaarid (arv), vastused (arv).

„Kommentaarid õpilase kaupa” saki all kuvatakse valitud perioodil juhendi kommentaaride ja kommentaaridele antud vastuste arvu õpilase kaupa. Valitud õpilase tulemuste leidmiseks kasuta õpilase otsinguvälja „Nimi: Ees Perekonnanimi”. Kinnita op: otsi abil.

Juhendi kommentaaride kuvamine

Juhendi kommentaare kuvatakse õpilase ja õpetaja liideses.

Õpetaja liideses kommentaaride vaatamiseks vali peamenüüst „Juhendid”

Vali teema alt juhend, mille kommentaare soovid vaadata. Kliki juhendi pealkirjal.

Avaneb vaade (2 sakki):

  • juhendi muutmine
  • kommentaarid

Kliki sakil „Kommenaarid”. Kirjetena avanevad kõik valitud juhendi kommenaarid

Kuvatud andmed:

  • Kommenaari sisu (tekst)
  • Kommenteerija (ees-ja perekonnanimi)
  • Kommentaari lisamise kuupäev

Koolitaja saab lisada kommentaare  õpilase liideses. Kommentaarid salvestuvad kronoloogilises järjekorras (hilisem eespool). Koolitaja lisatud kommentaar eristub õpilase kommentaaridest taustavärvi poolest. Koolitaja saab vastata õpilase kommentaarile klikkides valikul „Vasta sellele kommentaarile” ja lisades kommentaarile vastuse. Vastus ja õpilase kommentaar viiakse kokku kommentaaride veerus.

Kui juhendile on määratud vastutaja ja vastutajal on andmebaasis registreeritud e-posti aadress, saadetakse teavitus kommentaari lisamisest juhendi vastutaja meiliaadressile. Kui õpilase juhendi kommentaarile vastatakse, saadetakse programmi poolt teavitus sellest õpilase andmebaasis registreeritud meiliaadressile.