Kommentaari kustutamine

Vajadusel saab koolitaja kustutada lisatud kommentaare. Kommentaaride ja sellele lisatud vastuste kustutamine toimub õpetaja liideses. Vali õpetaja liidese peamenüüs „Juhendid”. Leia juhend.  Juhendi avamiseks kliki juhendi pealkirjal.

Kommentaari kustutamiseks märgi õpetaja liideses kommentaar(id) ja kinnitada op: kustuta – Kustuta valitud abil.