Kommentaari statistika

Õpetaja liideses on juhendite statistika, kus kuvatakse kehtivate, tulevikus kehtima hakkavate või aegunud juhendite avamisi, kommentaare ja märkeid juhendi kaupa.

Juhendite statistika asub õpetaja liideses valikus „Juhendid”. Vali sakk „Juhendite statistika”. Juhendite statistilisi andmeid kuvatakse tabelina, mille üheks veeruks on „Kommentaarid”. Leia juhend või juhendid, mille kohta soovid statistilisi tulemusi.

Sobiva(te) juhendi(te) leidmiseks kasuta otsingut „Juhendi kasutuse vahemik”, kuhu sisesta otsinguperiood ja/või „Juhendi seis”, mille rippmenüü abil leiad juhendi vastavalt seisule. Kinnita valikuga „Uuenda” või op: otsi abil.

Juhendeid kuvatakse tabelina, mille read on juhendid ja veerud on järgmised: pealkiri, kaust, avamiste arv, kommentaarid, märked, vastutaja. Tabeli veerus „Kommentaarid” kuvatakse juhendile lisatud kommentaaride arvu.

Klikkides juhendi kommentaari arvul, avatakse detailsem vaade – juhendi kommentaarid õpilaste kaupa valitud perioodil. Tabelis toodud veerud on järgmised: õpilane, kommentaarid (arv), vastused (arv).

„Kommentaarid õpilase kaupa” saki all kuvatakse valitud perioodil juhendi kommentaaride ja kommentaaridele antud vastuste arvu õpilase kaupa. Valitud õpilase tulemuste leidmiseks kasuta õpilase otsinguvälja „Nimi: Ees Perekonnanimi”. Kinnita op: otsi abil.