Kommentaarile vastamine

Koolitaja saab vastata juhendi kommentaarile õpetaja liideses.

Igal juhendil on vastutaja. Kui juhendile ei ole määratud vastutajat, on vaikimisi on juhendi vastutaja juhendi koostaja. Juhendile kommentaari lisamisel saadetakse sellekohane teavitus juhendi vastutaja Edutizeri keskkonnas registreeritud meiliaadressile.

Kommentaarile vastamiseks vali õpetaja liidese peamenüüs „Juhendid”. Leia juhend. Kliki juhendi avamiseks selle pealkirjal. Vali sakk „Kommentaarid”, misjärel kuvatakse juhendi kõiki kommentaare ja kommentaaridele lisatud vastuseid.

Vastamata kommentaari juures on valik „Vasta sellele kommentaarile”. Kliki valikul. Lisa vastus avanenud blanketi väljale ja salvesta. Salvestunud vastusele lisatakse vastaja nimi ja vastuse lisamise kuupäev. Vastus ja õpilase kommentaar viiakse kokku kommentaaride veerus.

Kui õpilase juhendi kommentaarile vastatakse, saadetakse programmi poolt teavitus sellest õpilase andmebaasis registreeritud meiliaadressile.

Igale kommentaarile saab vastata vaid üks kord.