Juhendid

Juhend on väljaspool Edutizerit koostatud teenust või toodet kirjeldav dokument PDF või HTML vormingus.

Juhendi koostamisel salvestatakse Edutizeris viide juhendi dokumendi asukohale. Sisudokument võib asuda kas Edutizeri serveris või mõnes muus veebiserveris, mis on õpilasele kättesaadav.

Juhendid on seotud kaustadega. Kaustad kui teemavaldkonnad on ühised küsimuste, testide ja õpikutega. Juhendid saavad paikneda ainult esimese ja teise taseme kaustades.

Õpetaja liideses peamenüüs on eraldi menüüpunkt juhendite koostamiseks ja haldamiseks.

Õpilase liideses paiknevad juhendid eraldi ikooni all (Juhendid). Õpilase liidese peamenüüs  valiku „Õppimine” all on välja tooded menüüpunkt „Viimati muudetud juhendid”.

Edutizeri  moodul „Juhendid” võimaldab:

 • siduda olemasolevad juhendid õppeprogrammis vastava teemakaustaga, mis hõlbustab õppijal vajalike materjalide leidmist ja koolitajal nende haldamist
 • õpetaja liideses koostada ja hallata juhendite nimekirja – lisada, muuta, kustutada juhendeid
 • märkida juhend erimärgistusega (esiletõstetud, vajab täiendamist, tärn)
 • määrata juhendile vastutaja ja kehtivusaeg
 • saata õpilaste grupile või kõikidele õpilastele teavitus juhendi kohta
 • avada juhend erladi aknas, mille servas on juhendi kirjeldus ja kommentaarid
 • lugeda juhendile lisatud kommentaare ja lisada uusi kommentaare
 • vastata kommentaaridele (koolitaja)
 • vajadusel kommentaare kustutada (koolitaja)
 • otsida juhendit märksõna abil

Juhendite kuvamine õpetaja liideses

Õpetaja liideses kuvatakse juhendeid peamenüü valikus „Juhendid”. Klikkides nimetatud valikul kuvatakse vaikimisi viimast (juhendite)kausta, mida koolitaja kasutas. Klikkides valikul „Vaheta kaust” kuvatakse kaustade nimekirja. Kausta nimekirja kuvamisel näitab kausta nimetuse järel olev number juhendite arvu kaustas. Juhul, kui kaustas puuduvad juhendid, puudub arv kausta nimetuse järel. Sobiva kausta valimiseks kliki kausta pealkirjal.

Valitud kausta juhendeid kuvatakse järgmiselt:

 • Juhendi pealkiri
 • Kehtib alates
 • Kehtetu alates
 • Vastutav konsultant
 • Uuendatud

Nimekirjas kuvatakse kõiki valitud kausta juhendeid. Uue kausta juhendite vaatamiseks kliki valikul „Vaheta kaust”.

Juhendite arhiiv

Õpilase liideses juhendite arhiivis kuvatakse kehtetuid juhendeid aastate ja kuude kaupa. Sakkidena kuvatakse nelja viimast aastat ja sakk „Vanemad”, mille alla kuvatakse varasemate aastate arhiveeritud juhendeid.

Valitud aasta all kuvatakse juhendeid kuu kaupa (sh kõik kuud) vastavalt „kehtetu alates” kuupäevale. Juhendid järjestatakse hilisem kuupäev eespool. Järjestuse aluseks on: (1)“kehtetu alates” kuupäev ja (2) tähestikuline järjestus.

Juhendeid kuvatakse tabelina, mille veerud on juhendi: pealkiri, kirjeldus, kehtivus alates, kehtetu alates, kaust. Klikkides juhendi pealkirjal, avatakse juhend. Kehtetu juhendi päises on punasega märge „kehtetu”. Kehtetu juhendi blankette ei kuvata Õpilase liideses.

Kuvatud tabeli eel on filter „Otsing tabelist”, mille abil saab tabelist otsida andmeid juhendi pealkirja või otsingusõna abil. Otsingusõna abil leitakse juhend, kui otsingusõna on juhendi kirjelduses või pealkirjas.

Juhendi arhiivi tabeli päises on otsing „Kehtis kuupäeval”. Sisestades väljale kuupäeva näiteks: 02/03/2013, leitakse sel kuupäeval kehtinud juhendid. Kuupäeva märkimisel saab abiks võtta kalendrit, mida kuvatakse, kui klikkida tühjal väljal.

Otsingu „Kehtetu alates”puhul tuleb väljale märkida juhendi kehtivuse lõppkuupäev (näiteks 02/03/2013). Kuupäeva märkimisel saab abiks võtta kalendrit, mida kuvatakse, kui klikkida tühjal väljal.