Juhendite arhiiv

Õpilase liideses juhendite arhiivis kuvatakse kehtetuid juhendeid aastate ja kuude kaupa. Sakkidena kuvatakse nelja viimast aastat ja sakk „Vanemad”, mille alla kuvatakse varasemate aastate arhiveeritud juhendeid.

Valitud aasta all kuvatakse juhendeid kuu kaupa (sh kõik kuud) vastavalt „kehtetu alates” kuupäevale. Juhendid järjestatakse hilisem kuupäev eespool. Järjestuse aluseks on: (1)“kehtetu alates” kuupäev ja (2) tähestikuline järjestus.

Juhendeid kuvatakse tabelina, mille veerud on juhendi: pealkiri, kirjeldus, kehtivus alates, kehtetu alates, kaust. Klikkides juhendi pealkirjal, avatakse juhend. Kehtetu juhendi päises on punasega märge „kehtetu”. Kehtetu juhendi blankette ei kuvata Õpilase liideses.

Kuvatud tabeli eel on filter „Otsing tabelist”, mille abil saab tabelist otsida andmeid juhendi pealkirja või otsingusõna abil. Otsingusõna abil leitakse juhend, kui otsingusõna on juhendi kirjelduses või pealkirjas.

Juhendi arhiivi tabeli päises on otsing „Kehtis kuupäeval”. Sisestades väljale kuupäeva näiteks: 02/03/2013, leitakse sel kuupäeval kehtinud juhendid. Kuupäeva märkimisel saab abiks võtta kalendrit, mida kuvatakse, kui klikkida tühjal väljal.

Otsingu „Kehtetu alates”puhul tuleb väljale märkida juhendi kehtivuse lõppkuupäev (näiteks 02/03/2013). Kuupäeva märkimisel saab abiks võtta kalendrit, mida kuvatakse, kui klikkida tühjal väljal.