Juhendi koostamine ja haldamine

Peatükk „Juhendi koostamine ja haldamine” käsitleb järgmisi teemasid:

 • Juhendi koostamine, muutmine, kustutamine
 • Juhendi märkimine, esiletõstmine
 • Juhendi kehtivust ja aegunud juhendi eripära võrreldes kehtiva juhendiga
 • Juhendi vastutajat ja juhendi kommentaaride seost vastutava konsultandiga
 • Juhendist teavitamist
 • Juhendite järjestamist

 

Juhendi koostamine

Uue juhendi lisamiseks vali peamenüüst „Juhendid”, seejärel op: lisa – Lisa uus juhend.

Juhendi vormistamisel täida järgmised väljad, millest „Pealkiri” ja „URL” on kohustuslikud:

 • pealkiri
 • kehtib alates
 • kehtetu alates
 • vastutav konsultant
 • URL
 • kaust
 • kirjeldus

Juhul kui lisataval juhendil puudub pealkiri või URL, juhend ei salvestu. Programm annab sellekohase hoiatuse.

Kui lisatav juhend on üleslaetud Edutizeri serverisse, saab URL rea lisamiseks  rakendada valikut „Vali serverist”.

Valides „Vali serverist” kuvatakse serverisse üleslaetud dokumente. Leia juhendi fail ja kinnita valikuga „Kasuta valitud”. URLi reale lisatakse juhendi URL õiges formaadis.

Juhendi üleslaadimine toimub õpetaja liideses peamenüü valikus „Dokumendid”.

Uue juhendi lisamisel seotakse juhend kaustaga. Juhendi muutmisel, saab vajadusel juhendiga seotud kausta muuta, valides välja „Kaust” rippmenüüst uue kausta.

Juhendi muutmine

Koostatud juhendit saab vajadusel muuta. Juhendi muutmine toimub õpetaja liideses.
Juhendi juures saab muuta järgmist:

 • juhendi andmeid
 • juhendi sisudokumenti
 • juhendi blankette

Juhendi muutmisel lisatakse juhend automaatselt uuendatud õppematerjalide nimekirja, mida kuvatakse õpilase liidese peamenüüs menüüpunkti „Viimati uuendatud õppematerjalid” all.

Vali õpetaja liideses peamenüüst „Juhendid”. Leia teema (kausta) alt juhend, mida soovid muuta.  Juhendi leidmiseks võid kasutada op: Otsi abi. Kliki valitud juhendi pealkirjal.

Avatud juhendi andmete juures on sakid:

 • Juhendi muutmine
 • Kommentaarid
 • Blanketid

„Juhendi muutmise” all saab koostatud juhendi juures muuta järgmist:

 • pealkirja
 • juhendi kehtivust (algus-, lõppkuupäev)
 • vastatuvat konsultanti
 • juhendi sisudokumenti – asendada olemasolev dokument uuega (URL)
 • teemat (tõsta juhend teise teema alla)
 • lisada uus teema
 • kirjeldust

Juhendi blankettide muutmine toimub saki „Blanketid” all. Blankettide lisamise ja kustutamise kohta loe lähemalt „Juhendi blanketid” peatükist.

Andmete muutmiseks tuleb uued kirjed sisestada (üle kirjutada). Peale juhendi salvestamist muutub juhend endist juhendit säilitamata. Muudetud andmetega juhend säilitab andmebaasis oma ID-tähise, mistõttu näiteks õpilase poolt tärniga märgitud juhend säilitab tärni peale andmete muutmist.

Juhendi kustutamine

Koostatud juhendit saab vajadusel kustutada.

Juhendi kustutamine toimub õpetaja liideses. Vali peamenüüst „Juhendid”. Vali kausta alt juhend. Märgi juhendi ees olev ruut. Kinnita soov op:kustuta – kustuta valitud abil.

Juhendi esiletõstmine

Juhendi esiletõstmise abil saab juhendit muuta oluliseks, õpilaste poolt märgatavamaks. Esiletõstmise märget saab lisada järgmistele õpiobjektidele: test, õpik, juhend.

Esiletõstetud juhend kajastub õpilase liideses „Juhendid” ikooni all menüüvalikus „Esiletõstetud juhendid”. Koolitaja näeb esiletõstetud juhendeid õpetaja liideses peamenüü valikus „Edutizeri töölaud” all valikus „Märgitud õpiobjektid”.

Esiletõstmise märge kehtib 30 päeva, misjärel programm kustutab selle automaatselt. Esiletõstmise märget saab koolitaja vajadusel uuendada (taasmärkida) või kustutada.

Juhendile esiletõstmise märke lisamine toimub õpetaja liideses. Vali peamenüüs „Juhendid”. Leia juhend teemakaustast või op: Otsi abil. Ava juhend, klikkides valitud juhendi pealkirjal. Avatud juhendi paremas ülaservas on kolm ikooni, mille abil saab õpiobjeklte märkida. Ruuporit tähistava ikooni aktiveerimisel tõstetakse juhend esile. Märke lisamiseks kliki ikoonil, misjärel ikoon muutub oranžiks.

Märke eemaldamiseks tuleb koolitajal avada juhend ja klikkida vastaval märke ikoonil (ruupor), misjärel aktiivne märge kustutatakse. Programm annab sellekohase informatsiooni ning ikoon muutub must-valgeks.

Esiletõstmise märke info saamiseks, tuleb koolitajal liikuda kursoriga märkele, misjärel kuvatakse märke kohast informatsiooni (märke lisaja, märke kehtivuse lõppkuupäev).

Juhendi teavitus

Juhendi teavitus on teade õpilase e-mailile, mis informeerib olulise juhendi lisamisest või muutmisest õppeprogrammis. Teavitus koostatakse automaatselt programmi poolt, millele koolitaja saab lisada täiendavat infot ning saadetakse õpilaste grupile või kõigile kasutajatele. Teate saatmine toimub õpetaja liideses juhendi koostaja või muutja poolt.

Teavituse saatmiseks vali peamenüüst „Juhendid”.Vali teema alt juhend, mille kohta soovid teavitust lisada. Kliki juhendi pealkirjal.

Vali op: lisa – „Saada teade selle objekti kohta”. Avaneb teavituse saatmise „aken” järgmiste väljadega:

 • “Kellele” – rippmenüü valikus õppegrupid ja „kõik õpilased”. Vali teate saaja.
 • “Teema” – Juhend: (juhendi pealkiri). Väli täidetakse automaatselt.
 • Sõnumi väli – juhendi URL ja kirjeldus lisanduvad automaatselt.
 • “Saada peale” – vajadusel määra (muuda) teate saatmise kuupäeva ja kellaaega

Kinnitus – „Saada”

Edastatav teave koostatakse programmi poolt automaatselt eelnimetatud väljade täitmisega. Edastatavat teadet on võimalik vastavalt vajadusele muuta.

Juhendite järjestamine

Juhendid on järjestatud automaatselt Õpilase liidese juhendite moodulis iga menüüpunkti kohta eraldi.

Menüüpunktide juhendid järjestatakse  järgmiselt:

Uuendatud juhendid  järjestatakse kronoloogiliselt vastavalt “kehtib alates” kuupäevale, hilisem kuupäev eespool.
Esiletõstetud juhendid järjestatakse kronoloogiliselt vastavalt “kehtib alates” kuupäevale, hilisem kuupäev eespool .
Tärniga juhendid järjestatakse tähestikulises järjestuses (A-Z).
Tuleviku juhendid järjestatakse kronoloogiliselt vastavalt “kehtib alates” kuupäevale, lähim kehtivuse alguskuupäev eespool.
Juhendite arhiivis järjestatakse juhendid aastate ja kuude alusel. Ühe aasta piires kuvatakse juhendeid kuude lõikes (sh kõik kuud). Kuu lõikes kuvatakse juhendeid kronoloogilises järjestuses, hilisem kuupäev eespool. Järjestuse aluseks on (1)“kehtetu alates” kuupäev ja (2) tähestikuline järjestus.
Kehtivad juhendid järjestatakse kaustapõhiselt. Kaustas järjestatakse juhendeid tähestikulises järjestuses (A-Z).

 

Juhendi aegumisel kustutatakse juhendile märgitud tärn

Arhiveeritud juhendeid (aegunud juhendeid) ei saa õpilane märkida tärniga. Juhend, mis õpilase poolt eelnevalt oli märgitud tärniga, ning mis muutub kehtetuks, kaotab tärni andmete uuenemise käigus.

Õpilase liideses, juhendite all,  valikus „Tärniga” kustutatakse automaatselt nimekirjast kehtetud juhendid andmete uuenemise käigus.

Juhendi märkimine

Juhendil saab olla kolme liiki märge:

 • Vajab täiendamist
 • Esiletõstetud
 • Tärn

Juhendi märkimiseks tuleb klikkida vastaval ikoonil, misjärel ikoon aktiveerub (muutub oranžiks). Juhendile märke lisamisel, annab programm teavet näiteks kas märge lisati või kustutati.

Õpetaja ei saa lisada märget ”Tärn”, kuid liikudes kursoriga tärni märkel, annab programm teada, mitu õpilast on juhendit tärniga märkinud. Tärni lisamine õpiobjektidele sh juhenditele toimub õpilase liideses vastavalt õpilase soovile.

Märgete info saamiseks, tuleb koolitajal liikuda kursoriga märkele, misjärel kuvatakse märke kohast informatsiooni.

Vaikimisi on esiletõstetud juhendite märke kehtivusaeg 30 päeva. Täiendamist vajav märge kehtib 14 päeva. Märkel „tärn” puudub kehtivust piirav periood.

Märke eemaldamiseks tuleb koolitajal avada juhend ja klikkida vastaval märke ikoonil, misjärel aktiivne märge kustutatakse. Programm annab sellekohase informatsiooni ning ikoon muutub must-valgeks.