Juhendi aegumisel kustutatakse juhendile märgitud tärn

Arhiveeritud juhendeid (aegunud juhendeid) ei saa õpilane märkida tärniga. Juhend, mis õpilase poolt eelnevalt oli märgitud tärniga, ning mis muutub kehtetuks, kaotab tärni andmete uuenemise käigus.

Õpilase liideses, juhendite all,  valikus „Tärniga” kustutatakse automaatselt nimekirjast kehtetud juhendid andmete uuenemise käigus.