Juhendi esiletõstmine

Juhendi esiletõstmise abil saab juhendit muuta oluliseks, õpilaste poolt märgatavamaks. Esiletõstmise märget saab lisada järgmistele õpiobjektidele: test, õpik, juhend.

Esiletõstetud juhend kajastub õpilase liideses „Juhendid” ikooni all menüüvalikus „Esiletõstetud juhendid”. Koolitaja näeb esiletõstetud juhendeid õpetaja liideses peamenüü valikus „Edutizeri töölaud” all valikus „Märgitud õpiobjektid”.

Esiletõstmise märge kehtib 30 päeva, misjärel programm kustutab selle automaatselt. Esiletõstmise märget saab koolitaja vajadusel uuendada (taasmärkida) või kustutada.

Juhendile esiletõstmise märke lisamine toimub õpetaja liideses. Vali peamenüüs „Juhendid”. Leia juhend teemakaustast või op: Otsi abil. Ava juhend, klikkides valitud juhendi pealkirjal. Avatud juhendi paremas ülaservas on kolm ikooni, mille abil saab õpiobjeklte märkida. Ruuporit tähistava ikooni aktiveerimisel tõstetakse juhend esile. Märke lisamiseks kliki ikoonil, misjärel ikoon muutub oranžiks.

Märke eemaldamiseks tuleb koolitajal avada juhend ja klikkida vastaval märke ikoonil (ruupor), misjärel aktiivne märge kustutatakse. Programm annab sellekohase informatsiooni ning ikoon muutub must-valgeks.

Esiletõstmise märke info saamiseks, tuleb koolitajal liikuda kursoriga märkele, misjärel kuvatakse märke kohast informatsiooni (märke lisaja, märke kehtivuse lõppkuupäev).