Juhendi märkimine

Juhendil saab olla kolme liiki märge:

  • Vajab täiendamist
  • Esiletõstetud
  • Tärn

Juhendi märkimiseks tuleb klikkida vastaval ikoonil, misjärel ikoon aktiveerub (muutub oranžiks). Juhendile märke lisamisel, annab programm teavet näiteks kas märge lisati või kustutati.

Õpetaja ei saa lisada märget ”Tärn”, kuid liikudes kursoriga tärni märkel, annab programm teada, mitu õpilast on juhendit tärniga märkinud. Tärni lisamine õpiobjektidele sh juhenditele toimub õpilase liideses vastavalt õpilase soovile.

Märgete info saamiseks, tuleb koolitajal liikuda kursoriga märkele, misjärel kuvatakse märke kohast informatsiooni.

Vaikimisi on esiletõstetud juhendite märke kehtivusaeg 30 päeva. Täiendamist vajav märge kehtib 14 päeva. Märkel „tärn” puudub kehtivust piirav periood.

Märke eemaldamiseks tuleb koolitajal avada juhend ja klikkida vastaval märke ikoonil, misjärel aktiivne märge kustutatakse. Programm annab sellekohase informatsiooni ning ikoon muutub must-valgeks.