Konsultatsioon

Erinevalt auditoorsest koolitusest ei ole e-koolituses õppivatel õpilasel võimalik kohe arusaamatuks jäävate teemade osas koolitajale küsimusi esitada, mistõttu pakub seda võimalust e-konsultatsioon.

Konsultatsioon võimaldab e-õpikeskkonnas läbi viia avatud teemakohast diskussiooni, mis eelneb hindamistestile (näiteks: eksami- või atesteerimistestile).

Igal konsultatsioonil on pealkiri, teema(d), küsimused ja vastused, ülevaade küsimuste hulgast, vastamata küsimustest ja konsultatsiooni seisust. Konsultatsiooni seis võib olla aktiivne või passiivne. Edutizer võimaldab muuta konsultatsiooni pealkirja, teema pealkirja ja seisu (aktiivne, passiivne). Konsultatsioon muutub õpilasele nähtavaks peale selle sidumist õpiku või kursusega.

Konsultatsiooniks määratakse ajavahemik õppesessioonil, püstitatakse teema ja esitatakse küsimusi koolitajale. Õpetaja saab ülevaate esitatud küsimustest, nende  hulgast ja vastamata küsimustest. Koolitaja vastab esitatud küsimustele konsultatsiooniks kokkulepitud perioodil.

Küsimustele vastamisel saab õpetaja vastusele lisada viited õpikule, loengule, harjutusele või muule ressursile.

Konsultatsiooni teksti (kokkuvõtet) saab salvestada Wordi dokumendina.

 

Konsultatsiooni koostamine

Konsultatsiooni sisestamisega õpikeskkonda määratakse konsultatsiooni valdkond (pealkiri), mille alla luuakse teema(d). Igal teemal on pealkiri. Konsultatsioone saab siduda õpikute ja kursustega.

Uue konsultatsiooni lisamine toimub õpetaja liideses valikus “Konsultatsioonid”. Vali op: lisa – Loo uus konsultatsioon. Täida väli “Konsultatsiooni pealkiri” ja salvesta andmed. Peale konsultatsioonile pealkirja andmist, saab lisada teemasid, andes neile pealkirja ning luua seoseid õpiku ja kursusega.

Konsultatsiooni teemade lisamiseks kliki loodud konsultatsiooni pealkirjal. Vali op:lisa – Loo uus konsultatsioon. Sisesta konsultatsiooni teema pealkiri ja kinnita valik op: salvesta abil.

Konsultatsioonile kursusega seose loomiseks vali nimekirjast konsultatsioon, klikkides pealkirjal. Vali op: lisa – Lisa seos kursusega. Vali kuvatud nimekirjast sobiv kursus, klikkides pealkirjal. Kinnita valik „Kasuta valitud” nupu abil.

Konsultatsioonile õpikuga seose loomiseks vali nimekirjast konsultatsioon, klikkides pealkirjal. Vali op: lisa – Lisa seos õpikuga.Vali kuvatud nimekirjast sobiv õpiku kaust, kliki nimetusel, mis avab õpiku pealkirja ja seisu andmed. Kliki õpiku pealkirjal, kinnita valik „Kasuta valitud” nupu abil.


Konsultatsiooni kasutamine õppetöö vormina

Kursuse õppetöö vormina saab kasutada on-line konsultatsiooni. Konsultatsiooniks kehtestatakse ajavahemik, mil õpilased saavad koolitajale esitada küsimusi ja koolitaja neile vastata. Konsultatsioon täiendab kursuse õppetööd, eelnedes hindamistestile, näiteks eksamile või kontrolltööle.

Konsultatsiooni kasutamisel kursuse õppetöös tuleb koolitajal lisada konsultatsioon (vastused küsimustele” kirje kursuse kalendrisse ning lisada konsultatsiooni toimumise ajavahemik.

  • Õpetaja liideses lisatakse kursusele kirje konsultatsiooni kohta

Kirje lisamiseks vali õpetaja liides peamenüü valik „Kursused”. Vali kursus, millele soovid lisada konsultatsiooni. Saki „Klender” all vali op: lisa – Lisa uus kalendrikirje. Välja „Tüüp” rippmenüüst vali „Vastused küsimustele”. Määra konsultatsiooni algus-ja lõppkuupäev. Vajadusel lisa „Info” väljale täiendav teave konsultatsiooni toimumise kohta. Salvesta.

  • Õpetaja liideses konsultatsiooni vormistamine

Õppekeskkonnas samaaegselt toimuvate konsultatsioonide eristamiseks tuleb iga konsultatsioon teemakohaselt vormistada. Selleks vali õpetaja liides peamenüüs „Konsultatsioonid”. Vali op: lisa – Loo uus konsultatsioon. Lisa konsultatsioonle pealkiri. Salvesta.

  • Konsultatsiooni sidumine kursusega

Lisaks konsultatsiooni vormistamisele, tuleb see siduda kursusega, mille raames konsultatsiooni rakendatakse. Leia konsultatsioonide nimekirjast konsultatsioon ning kliki selle pealkirjal. Vali op. lisa – Lisa seos kursusega. Programm pakub nimekirja aktiivsetest kursustest. Kliki valitud kursusel, misjärel seotakse konsultatsioon kursusega.

Konsultatsiooni haldamine

Konsultatsiooni kustutamine

Kustutada saab konsultatsiooni, konsultatsiooni teemasid, seoseid kursuse ja õpikuga.

Konsultatsiooni kustutamiseks vali nimekirjast konsultatsioon, märkides pealkirja ees olevasse ruutu „linnuke”.Vali op: kustuta – Kustuta valitud konsultatsioonid. Operatsioon avab valikud:

  • kustuta kõik küsimused
  • tõsta küsimused valitud konsultatsiooni alla.

Konsultatsiooni(de) kustatamiseks märgi kuvatud konsultatsioonide nimekirjas konsultatsioon(id) ja kinnita operatsioon nupu „Kustuta valitud konsultatsioonid” abil.

Konsultatsiooni teema kustutamiseks vali nimekirjast konsultatsioon, klikkides pealkirjal.Vali op: kustuta – Kustuta valitud teemad. Valik avab kustutamise valikud:

  • kustuta kõik küsimused
  • tõsta küsimused valitud teema alla

Märgi valik ja kinnita operatsiooninupu „Kustuta valitud teemad” abil.

Konsultatsiooni seoste kustutamiseks vali konsultatsioon, klikkides pealkirjal. Märgi seotud objektid (õpikud,kursused) tehes „linnuke”pealkirja ees olevasse ruutu. Vali op: kustuta – Kustuta valitud seosed.

Valitud viidete kustutamiseks vali konsultatsiooni teema, klikkides pealkirjal.Vali küsimus, kliki küsimusel. Avanevad küsimuse andmed. Märgi viide, mida soovid vastusest eemaldada, tehes “linnuke” viite ees olevasse ruutu. Kinnita op: kustuta – Kustuta valitud viited abil.

Küsimuste esitamine ja neile vastamine