Õpilase, õppegrupi andmete haldamine

Käesolev peatükk käsitleb õpilase ja õppegrupi andmete haldamise erinevaid aspekte.

Õpilase andmeid käsitletakse järgnevalt:

 • Õpilase otsimine andmebaasis
 • Õpilase andmete muutmine
 • Õpilase staatuse muutmine
 • Õpilase tegevuse ülevaade
 • Õpilase parooli muutmine

Õppegrupiga seonduvad järgmised tegevused:

 • Õppegrupi otsimine
 • Õppegrupi andmete muutmine
 • Õpilase eemaldamine õppegrupist
 • Õppegrupi arhiveerimine

Õpilase lisamist õppegruppi käsitletakse peatükis „Õpilase, õppegrupi registreerimine”.

Õpilase otsimine

Andmebaasi registreeritud õpilasi saab otsida järgmiste otsinguandmete järgi:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Ees-ja perekonnanimi
 • Kasutajatunnus
 • Kasutaja atribuut

Täites otsinguvälja vali op: otsi. Kui otsingu tulemuseks on mitu sarnase tunnuse järgset õpilast, kuvatakse leitud õpilaste nimekirja. Õpilase andmelehele pääsemiseks kliki valitud õpilase nimel.

Õpilase otsimine toimub õpetaja liideses peamenüü valikus „Õpilased”. Hetkel õppeprogrammi sisseloginud õpilasi kuvatakse valiku op: valikud all.

Õpilase andmete muutmine

Andmebaasi registreeritud õpilase andmeid on võimalik vajadusel muuta. Õpilase andmeid saab muuta õpetaja või administraatori liideses kui ka automaatselt andmete importimise käigus.

Õpetaja liideses õpilase andmete muutmiseks vali peamenüü valikus „Õpilased”. Leia õpilane otsinguandmete alusel, kliki õpilase nimel. Andmete muutmiseks vali op:muuda – Muuda õpilase andmeid

Õpilase andmete automaatne muutmine toimub muudetud andmete importimise käigus. Selleks tuleb administraatori liideses andmete importimine eelnevalt seadistada.

Õpilase tegevuse ülevaade

Õpikeskkonna kasutajaks oleva õpilase tegevusest viimase 30-päeva jooksul on koolitajal võimalik saada ülevaade.

Õpilase viimase 30 päeva tegevusi kajastatakse õpetaja liideses valikus „Õpilased”. Leia õpilane otsinguandmete alusel. Õpilase andmete lehel vali sakk „30-päeva tegevuste logi”. Andmeid kuvatakse kronoloogilises järjestuses:

 • Tegevuse kuupäev
 • Tegevus
 • Seotud objekti pealkiri (test, juhend vms)
 • Tegevuskordade arv
 • Tulemus (testi sooritustulemus)

Õpilase parooli muutmine

Õpilane saab enda õpikeskkonna sisenemise parooli muuta õpilase liideses ikooni „Minu kaust” valikus „Muuda parool”. Juhul, kui õpilane ei pääse õppeprogrammi parooli ja/või kasutajatunnuse ununemise vms tõttu, saab koolitaja vajadusel muuta õpilase parooli (ja kasutajatunnust). Õpilase andmeid sh parooli saab muuta õpetaja ja administraatori liideses.

Õpilase parooli muutmine õpetaja liideses toimub valikus „Õpilased”. Leia õpilane otsinguandmete alusel. Õpilase andmete lehel vali op:muuda – Muuda õpilase andmeid.
Kuvatakse järgmisi andmevälju, mida saab muuta:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Osakond
 • Kasutajatunnus
 • Parool
 • Kasutaja atribuut
 • Atribuudi väärtus

Parooli muutmiseks märgi valik „Vaheta õpilase parool”. Väljale „Parool” sisesta uus parool. Salvesta andmed.

Õpilase eemaldamine õppegrupist

Õppegruppi kuuluvat õpilast on võimalik õppegrupi koosseisust välja arvata.

Õpilase eemaldamiseks õppegrupist vali õpetaja liideses „Õppegrupid”. Leia õppegrupp sisestades nime väljale õppegrupi nimetuse või leia kuvatud nimekirjast otsitav õppegrupp. Kliki õppegrupi nimetusel. Märgi nimekirjas toodud õpilane või õpilased, tehes nime eest olevasse ruutu „linnuke”. Vali op: kustuta – Kustuta valitud õpilased grupist.

Õppegrupi otsimine

Koolitajal on võimalus saada ülevaade enda koostatud ja kõikidest õppegruppidest. Õpetaja liideses valiku „Õppegrupid” all. Enda koostatud õppegruppide valimiseks vali op: valikud – Minu õppegrupid. Enda ja teiste koolitajate koostatud õppegruppidest ülevaate saamiseks vali op: valikud – Kõik õppegrupid. Vastavalt valikule kuvatakse õppegruppide järgmisi andmeid:

 • Õppegrupi nimetus
 • Koostaja
 • Õpilaste arv õppegrupis
 • Koostamise kuupäev

Õppegruppi on võimalik leida ka nimetuse järgi. Selleks sisesta väljale „Nimi” õppegrupi nimetus. Kinnita valik “Enter” klahviga.

Õppegrupi andmete muutmine

Õppegrupi andmeid on võimalik muuta, täiendada. Näiteks on võimalik muuta grupi nimetust ja lisada või kustutada grupi koosseisu kuuluvaid õpilasi. Adresseerida sihtgrupile läbi koolituskeskkonna teateid (kirju) ja uudiseid.

Koostatud õppegrupi andmetest saab muuta õppegrupi nimetust ja koostajat (koolitajat).

Õppegrupi nimetuse ja  koostaja muutmiseks vali õpetaja liideses „Õppegrupid”. Leia õppegrupp nimetuse järgi või kasuta op: valikud. Kliki valitud õppegrupi nimetusel. Õppegrupi avatud andmete lehel vali op: muuda – Muuda grupi andmeid. Väljal „Nimi” muuda õppegrupi nimetust. Väljal „Õpetaja” vali rippmenüüst koolitaja. Kinnita muudatused op: salvesta abil.

Õppegrupi arhiveerimine

Õppegrupi andmed, õpilaste tegevusaktiivsus ja tulemused salvestatakse andmebaasis taasesitatavas vormis. Õppegrupi arhiveerimine kustutab õppegrupi nimekirjast ning õpetajale ja kursuse jälgijale muutuvad arhiveeritud andmed nähtamatuks. Õppeprogrammi administraatoril on õigus salvestatud andmed vajadusel taastada.

Õppegrupi arhiveerimiseks vali õpetaja liideses „Õppegrupid”. Leia õppegrupp sisestades nime väljale otsitava õppegrupi nimetuse või leia õppegrupp kuvatud nimekirjast. Kliki õppegrupi nimetusel. Vali op: muuda – Arhiveeri õpilasgrupp.

Õpilase staatuse muutmine

Õpilase staatus võib olla aktiivne või mitteaktiivne. Kõik andmebaasi lisatud õpilased on automaatselt aktiivsed õpilased. Mitteaktiivne õpilane võib olla näiteks töötaja, kelle tööleping on ajutiselt peatatud, mistõttu on tema staatus muudetud.

Aktiivsel õpilasel on ligipääs õpilase liidesesse enda konto andmete juurde. Mitteaktiivse staatusega õpilasel on ligipääs õpilase liidesesse blokeeritud. Õpetaja liideses kajastuvad vaid aktiivse staatusega õpilased, mitteaktiivseid õpilasi ei kuvata.

Õpilase staatuse muutmine toimub automaatselt andmete importimise käigus või muudetakse õpilase staatus administraatori liideses õpilase andmete juures. Mitteaktiivse õpilase staatust saab taas aktiivseks muuta. Õpilase staatuse muutmine ei kustuta õpilase varasemaid salvestatud kursuste tulemusi.

Ettevõtte ja osakonna kuvamine osakonna väljal

Kui ettevõttes on üks osakond,  kuvatakse õpilase andmetes osakonna väljal ettevõtte nime. Kui ettevõttes, kus töötaja töötab, on mitu osakonda, kuvatakse ettevõtet ja osakonda.

ettevote-nimi2