Ettevõtte ja osakonna kuvamine osakonna väljal

Kui ettevõttes on üks osakond,  kuvatakse õpilase andmetes osakonna väljal ettevõtte nime. Kui ettevõttes, kus töötaja töötab, on mitu osakonda, kuvatakse ettevõtet ja osakonda.

ettevote-nimi2