Õpilase staatuse muutmine

Õpilase staatus võib olla aktiivne või mitteaktiivne. Kõik andmebaasi lisatud õpilased on automaatselt aktiivsed õpilased. Mitteaktiivne õpilane võib olla näiteks töötaja, kelle tööleping on ajutiselt peatatud, mistõttu on tema staatus muudetud.

Aktiivsel õpilasel on ligipääs õpilase liidesesse enda konto andmete juurde. Mitteaktiivse staatusega õpilasel on ligipääs õpilase liidesesse blokeeritud. Õpetaja liideses kajastuvad vaid aktiivse staatusega õpilased, mitteaktiivseid õpilasi ei kuvata.

Õpilase staatuse muutmine toimub automaatselt andmete importimise käigus või muudetakse õpilase staatus administraatori liideses õpilase andmete juures. Mitteaktiivse õpilase staatust saab taas aktiivseks muuta. Õpilase staatuse muutmine ei kustuta õpilase varasemaid salvestatud kursuste tulemusi.