Õpilase, õppegrupi registreerimine

Programmi kasutajal saab olla vaid üks roll – õpilane, tuutor või õpetaja. Programmi sisestatud õpilase andmed on unikaalsed, ning neid võib vajadusel muuta.

Õpilaste parema haldamise huvides, saab koolitaja õpilased koondada õppegruppidesse. Igal loodud õppegrupil on nimetus ja kindel koossesis. Õppegrupi nimetust kui ka koosesisu saab vajadusel muuta. Õpilane võib samaaegselt kuuluda mitmesse õppegruppi.

Uue õpilase lisamine

Õpikeskkonna kasutamiseks tuleb õpilane andmebaasis registreerida. Igale õpilasele määratakse ainulaadne kasutajatunnus ja parool. Parooli on võimalik muuta. Õpilase registreerimise isikukohased andmed on: ees- ja perekonnanimi, osakond, määratud kasutajatunnus ja parool ning kasutaja atribuudid. Atribuudi väärtus on õpilasi ühendav omadus: e-posti aadress, kontakttelefon või muu organisatsioonisisene väärtus näiteks nõutav keeletase vms. Uue õpilase registreerimiseks andmebaasi vali õpetaja liideses „Õpilased” ja op: lisa – Lisa uus õpilane. Täida väljad:

  • eesnimi
  • perekonnanimi
  • osakond
  • kasutajatunnus
  • parool

Peale andmete salvestamist täida väli „Kasutaja atribuut” . Leia sobiv atribuut rippmenüüst ning lisa väljale „Väärtus” atribuudi andmed. Õpilasel võib olla mitu atribuuti.

Õppegrupi moodustamine

Kui koolituse läbiviimise käigus selgub, et kursus(t)el osalejaid on palju, ning nad on grupeeritavad sarnaste omaduste alusel (organisatsiooni uued töötajad, ametikoha täiendkoolitusel osalejad, määratud suunamooduli läbivad õppurid vms), on võimalus neid koondada ühtsetesse õppegruppidesse. Koolitusprotsessi käigus on õpetajal selgem ja võrreldav ülevaade osalejate tegevusest ja tulemustest, kui nad on ühendatud gruppidesse sarnaste omaduste alusel. Igale õppegrupile määratakse koolitaja poolt unikaalne nimetus, mille alusel on see andmebaasist leitav.

Õppegrupp moodustatakse kursus(t)e läbiviimiseks. Grupi tulemuste statistilised andmed (eksamitesti läbimise protsentuaalne tase, erinevatele küsimustele vastamise statistika ja protsentuaalne tase) on võrreldavad ja analüüsitavad kui grupp on moodustatud sarnaste omaduste alusel. Teisisõnu, tulemuste analüüsi seisukohalt peaksid õppegrupi õpilased olema homogeensed, võrreldavad taseme, võimekuse poolest ja sarnaselt vastama neile seatud ootustele.

Õppegrupi lisamiseks vali õpetaja liideses „Õppegrupid”. Vali op: lisa – Lisa uus õpilasgrupp. Väljale „Nimi (Eesnimi Perekonnanimi). Üks nimi ühel real” sisesta õpilased, keda soovid koondada loodavasse õppegruppi. Kinnita andmed op: salvesta – Salvesta uus õpilasgrupp. Väljale „Nimi” sisesta uue õppegrupi nimetus.

Andmebaasis registreerimata õpilased kuvab programm eraldi nimekirjas „Õpilaste nimed, millele ei leitud vasteid”.

Kinnita op: salvesta – Lisa uus õpilasgrupp. Programm kuvab loodud õppegrupi nimetuse ja informeerib grupi edukast moodustamisest.

Õpilase lisamine õppegruppi

Moodustatud õppegruppi on võimalik lisada uusi õpilasi. Õpilane peab olema eelnevalt andmebaasis registreeritud (Vt Uue õpilase lisamine).

Uue õpilase lisamiseks õppegruppi vali õpetaja liideses „Õpilased”. Leia otsinguandmete (nime, kasutajatunnuse, kasutaja atribuudi väärtuse) abil andmebaasi registreeritud õpilane. Programm kuvab otsinguandmete alusel leitud õpilase(d). Märgi valitud õpilane (või õpilased) tehes nime ees olevasse ruutu „linnuke” ja vali op: lisa – Lisa õpilased olemasolevasse gruppi. Välja „Nimi” rippmenüü valikust vali õppegrupp, kuhu soovid õpilase lisada. Peale andmete salvestamist, kuvatakse õppegrupi andmeid ja koosseisu.

Õpilase liideses ei kuvata õppegruppe, mistõttu ei tea õpilane enda kuulumist õppegruppidesse.

Kontode loomine MS Exceli tabeli andmete baasil

Uusi kasutajakontosid õpetajatele, tuutoritele või õpilastele saab luua ka MS Excelis koostatud tabeli alusel. Konto andmete loomiseks peaks MS Exceli tabel sisaldama järgmiseid veerge: first_name (eesnimi)*

last_name (perekonnanimi)*
username (kasutajanimi)*
department (osakond)*
national_id (isikukood)
external_id (väline id)*
email (e-post)
phone (telefon)
worker_id (töötaja id)
job_title (amet)

Tärniga tähistatud väljad on nõutavad. Kui osakonda, millega uus kasutaja siduda ei eksisteeri, siis programm loob uue osakonna ja paigutab kasutaja sellesse.

Kui ettevõttes ei ole kasutuses osa nimetatud andmetest (näit töötaja id,vms), siis tabeli koostamisel neid veerge ei ole vaja luua.
External_id (väline id) välja andmeks, mis on kohustuslik andmete impordil, tuleb kasutada isiku unikaalset indentifikaatorit. Selleks võib olla isikukood, dokumendi number vms unikaalne ning kindlat isikut siduv numbri ja/või tähtede kombinatsioon.

Kontode registreerimine toimub administraatori liideses. Vali admin. liideses server, selle all Users. Vali sakk Students (õpilased),Teachers (tuutorid) või Advanced teachers (õpetajad), vastavalt millistele kasutajatele soovite kontosid luua. Kliki valikul „Import now“
ja selle alt „Import from Excel file“. Vali fail ning laadi see üles „Upload“ valikuga.