Kontode loomine MS Exceli tabeli andmete baasil

Uusi kasutajakontosid õpetajatele, tuutoritele või õpilastele saab luua ka MS Excelis koostatud tabeli alusel. Konto andmete loomiseks peaks MS Exceli tabel sisaldama järgmiseid veerge: first_name (eesnimi)*

last_name (perekonnanimi)*
username (kasutajanimi)*
department (osakond)*
national_id (isikukood)
external_id (väline id)*
email (e-post)
phone (telefon)
worker_id (töötaja id)
job_title (amet)

Tärniga tähistatud väljad on nõutavad. Kui osakonda, millega uus kasutaja siduda ei eksisteeri, siis programm loob uue osakonna ja paigutab kasutaja sellesse.

Kui ettevõttes ei ole kasutuses osa nimetatud andmetest (näit töötaja id,vms), siis tabeli koostamisel neid veerge ei ole vaja luua.
External_id (väline id) välja andmeks, mis on kohustuslik andmete impordil, tuleb kasutada isiku unikaalset indentifikaatorit. Selleks võib olla isikukood, dokumendi number vms unikaalne ning kindlat isikut siduv numbri ja/või tähtede kombinatsioon.

Kontode registreerimine toimub administraatori liideses. Vali admin. liideses server, selle all Users. Vali sakk Students (õpilased),Teachers (tuutorid) või Advanced teachers (õpetajad), vastavalt millistele kasutajatele soovite kontosid luua. Kliki valikul „Import now“
ja selle alt „Import from Excel file“. Vali fail ning laadi see üles „Upload“ valikuga.