Õppegrupi moodustamine

Kui koolituse läbiviimise käigus selgub, et kursus(t)el osalejaid on palju, ning nad on grupeeritavad sarnaste omaduste alusel (organisatsiooni uued töötajad, ametikoha täiendkoolitusel osalejad, määratud suunamooduli läbivad õppurid vms), on võimalus neid koondada ühtsetesse õppegruppidesse. Koolitusprotsessi käigus on õpetajal selgem ja võrreldav ülevaade osalejate tegevusest ja tulemustest, kui nad on ühendatud gruppidesse sarnaste omaduste alusel. Igale õppegrupile määratakse koolitaja poolt unikaalne nimetus, mille alusel on see andmebaasist leitav.

Õppegrupp moodustatakse kursus(t)e läbiviimiseks. Grupi tulemuste statistilised andmed (eksamitesti läbimise protsentuaalne tase, erinevatele küsimustele vastamise statistika ja protsentuaalne tase) on võrreldavad ja analüüsitavad kui grupp on moodustatud sarnaste omaduste alusel. Teisisõnu, tulemuste analüüsi seisukohalt peaksid õppegrupi õpilased olema homogeensed, võrreldavad taseme, võimekuse poolest ja sarnaselt vastama neile seatud ootustele.

Õppegrupi lisamiseks vali õpetaja liideses „Õppegrupid”. Vali op: lisa – Lisa uus õpilasgrupp. Väljale „Nimi (Eesnimi Perekonnanimi). Üks nimi ühel real” sisesta õpilased, keda soovid koondada loodavasse õppegruppi. Kinnita andmed op: salvesta – Salvesta uus õpilasgrupp. Väljale „Nimi” sisesta uue õppegrupi nimetus.

Andmebaasis registreerimata õpilased kuvab programm eraldi nimekirjas „Õpilaste nimed, millele ei leitud vasteid”.

Kinnita op: salvesta – Lisa uus õpilasgrupp. Programm kuvab loodud õppegrupi nimetuse ja informeerib grupi edukast moodustamisest.