Õpilased, õppegrupid

Koolitusprotsessi läbiviimise eelduseks on kursusel osalejate olemasolu.Iga kursusel osaleja tuleb registreerida õpiprogrammi.

Edutizeris on igal õpilasel oma unikaalne kasutajatunnus ja parool, millega on tagatud konfidensiaalsus, personaalsus ja juurdepääs vajalikele andmetele. Programm salvestab kõik õpilase poolt tehtud toimingud: õppematerjalide lugemise aktiivsuse, eksamite, testide tulemused vms. Ühtlasi mäletab õpiprogramm millistele testiküsimustele vastas õpilane hästi ja millistele kasinalt.

Andmete haldamise ja informatsiooni edastamise hõlbustamiseks võib kursuse läbiviimisel koondada õpilased ühte õppegruppi. Igal õppegrupil on unikaalne nimetus. Õppesessioonil, kus on registreeritud mitu erinevat kursust, võib õpilane erinevatel kursustel osalemisel kuuluda samaaegselt mitmesse õppegruppi või olla esindatud üksikõpilasena.

Õpilase andmete sisestamise võimalused

Õpilase võib registreerida andmebaasi Edutizeri õpetaja või administraatori liideses. Õpetaja liideses saab õpilase andmeid registreerida peamenüü valikus „Õpilased”. Administraatori liideses tuleb õpilase registreerimiseks valida peamenüüst õppeprogrammi server ning selle alt valik „Users”.

Õpilase saab õppeprogrammi lisada automaatselt andmete importimise teel. Selleks tuleb importimine eelnevalt administraatori liideses seadistada. Sel juhul imporditakse uued õppeprogrammi kasutajad (õpilased, tuutorid ja õpetajad) andmebaasi andmete uuenemise käigus. Samuti uuendatakse muudatused andmete uuenemise käigus.

Õpilase andmed

Andmebaasi registreerimisel on õpilase andmed: ees-ja perekonnanimi, osakond, kasutajatunnus ja parool. Õpilase kasutajatunnus peab olema unikaalne. Kui õpilase parool on sama mis kasutajatunnus, peab õpilane sisselogimisel muutma parooli.

Kõik muud andmed on võimalik lisada kasutaja atribuudina: isikukood, e-mail, töötaja ID, telefon ja teisi ettevõtte spetsiifilisi tunnusmärke.

Õppegrupp

Andmete haldamise ja informatsiooni edastamise hõlbustamiseks võib kursuse läbiviimisel koondada õpilased ühte õppegruppi. Igal õppegrupil on ainulaadne nimetus. Õppesessioonil, kus on registreeritud mitu erinevat kursust, võib õpilane erinevatel kursustel osalemisel kuuluda samaaegselt mitmesse õppegruppi.

Õppegrupp moodustatakse kursus(t)e läbiviimiseks. Grupi tulemuste statistilised andmed (eksamitesti läbimise protsentuaalne tase, erinevatele küsimustele vastamise statistika ja protsentuaalne tase) on võrreldavad ja analüüsitavad kui grupp on moodustatud sarnaste omaduste alusel. Teisisõnu, tulemuste analüüsi seisukohalt peaksid õppegrupi õpilased olema homogeensed, võrreldavad taseme, võimekuse poolest ja sarnaselt vastama neile seatud ootustele.

Õppegrupi andmeid on võimalik muuta, täiendada. Näiteks on võimalik muuta grupi nimetust ja lisada või kustutada grupi koosseisu kuuluvaid õpilasi. Adresseerida sihtgrupile läbi koolituskeskkonna teateid (kirju) ja uudiseid. Õppegrupi andmed (nimetus, grupi koosseis ja liikmete tegevus ning tulemused vms) salvestatakse andmebaasis taasesitatavas vormis.

Õpilase kuulumine õppegruppi

Koolituse andmete parema haldamise huvides, saab koolitaja õpilased koondada õppegruppidesse. Õppegruppe saab koolitaja koostada õppeprogrammis, andes õppegrupile nimetuse ning lisades valitud õpilased õppegruppidesse.

Õppegruppe saab koostada ka automaatselt. Sel juhul on õppegruppide koostamine ja muutmine administraatori liideses määratud ning õppegrupi koostamise ning õppegrupi koosseisu muutmine toimub automaatselt andmete uuenemise käigus.

Õpilane võib samaaegselt kuuluda mitmesse õppegruppi. Kui kursuse osalejaks on määratud mitu õppegruppi, mille mõlemas koosseisus on valitud õpilane, on õpilane kursusel osalejana registreeritud üks kord.

Õppeprogrammis ei anta õpilasele infot õppegruppidesse kuulumise kohta. Õppegrupid ning nende koosseis on nähtavad koolitajale õpilase liidese peamenüüs valiku „Õppegrupid” all. Valides op: valikud saab valida „Minu õppegrupid” või „Kõik õppegrupid”, millest soovitakse ülevaadet.

Õppegrupi õpilaste ühine atribuut

Õpilaste andmete juures olev kasutaja atribuut on omadus, mille alusel on võimalik koondada õpilasi ühtsesse gruppi. Kasutaja atribuut võib olla telefoni number, e-posti aadress, töötaja ID, isikukood või muu organisatsioonisiseselt määratav omadus (keeletase, meililist vms). Atribuudi väärtuse väljale sisestatakse atribuudi andmed (näiteks: telefoni number).

Õppegrupile saab määrata ühise atribuudi (näiteks: nõutav keeletase, ühine meililist vms), mis seob kõiki sama atribuudi väärtust omavaid õpilasi. Muu organisatsioonisisese atribuudi kehtestamise õigus on koolituse administraatoril, kes registreerib andmebaasis uue atribuudi, mida õpetaja võib lisada õppegrupis olevatele üksikutele õpilastele või kogu õppegrupile.

Õppegrupile ühise atribuudi määramiseks vali õpetaja liideses „Õppegrupid”.

Leia otsitav õppegrupp nimetuse järgi (sisestades nime väljale õppegrupi nimetuse) või leia kuvatud nimekirjast otsitav õppegrupp. Kliki valitud õppegrupi nimetusel. Märgi kuvatud õppegrupi koosseisu nimekirjas olevad õpilased, tehes nime ees olevasse ruutu „linnuke”, või märgi kogu grupp tehes nimekirja päises olevasse ruutu „linnuke”. Vali op: muuda – Määra atribuudi väärtus. Väljal ”Kasutaja atribuut” rippmenüüst vali atribuut. Väljale „väärtus” sisesta atribuudi andmed. Salvesta andmed.

 

Õpilase iseseisev registreerimine andmebaasi (konto loomine)

Õpilane, kel puudub konto Edutizeris, saab end registreerida õppekeskkonna kasutajaks õpilase liidese sisselogimise lehel.

konto-loomine-1

Registreerimisel peab töötaja kasutama ettevõtte või ettevõttes kooskõlastatud meilikontot (domeeni).
Registreerimise väljade ees kuvatakse sissejuhatavat teksti. Registreerimisel tuleb sisestada järgmised andmed:

  • ees-ja perekonnanime
  • isikukoodi
  • e-posti aadressi

konto-loomine-2

Programm kontrollib töötaja andmeid ega võimalda registreeruda sama isikukoodi või sama meiliaadressiga isikul. Võõra domeeniga e-posti aadressiga kasutaja ei saa end õppekeskkonna kasutajaks registreerida.
Registreerumise õnnestumisel annab keskkond sellest teada ja saadab märgitud e-postile töötaja kasutajatunnuse ja salasõna.

Seadistamine administraatori  liideses:

Õpilase iseseisev konto loomine on lubatud juhul, kui administraatori liideses on see lubatud ja vastavalt seadistatud. Seadistamiseks mine:
Admin liides->(server)->Settings->Authentication->Student Self-service Registration.

konto-loomine-3

Määra välja Scheme” väärtus rippmenüüs registreerimist lubavaks. Kõik registreeritud kontod luuakse ühe osakonna alla. Määra osakond väljal “Register to Division”. Sissejuhatav tekst lisa väljale “Introductory text on the registration page”. Väljale”Limit registration to these domains” väljale lisa lubatud domeenid.
“Overwrite default e-mail text” väljale lisa e-posti teel saadetav standardkiri. Tokenitena kasuta: $1 kasutajanime ja $2 salasõna koostamisel. Salvesta muudatused.

Õpilase liideses õpilase profiiliandmete muutmine

Õpilasel on võimalik oma andmeid korrigeerida õpilase liidese ikooni „Minu kaust“ all menüüvalikus „User profile“. Õpilane saab oma andmeid muuta vaid juhul, kui on sisseloginud ID-kaardi või mobiili ID-ga.

opilane

Saki „Minu andmed“ all kuvatakse kehtivaid andmeid ning kasutustingimustega nõustumisi.

Erinevate sakkide all saab õpilane korrigeerida oma profiili.
Alates Edutizeri versioonist 5.6.0.