Õpilase andmete sisestamise võimalused

Õpilase võib registreerida andmebaasi Edutizeri õpetaja või administraatori liideses. Õpetaja liideses saab õpilase andmeid registreerida peamenüü valikus „Õpilased”. Administraatori liideses tuleb õpilase registreerimiseks valida peamenüüst õppeprogrammi server ning selle alt valik „Users”.

Õpilase saab õppeprogrammi lisada automaatselt andmete importimise teel. Selleks tuleb importimine eelnevalt administraatori liideses seadistada. Sel juhul imporditakse uued õppeprogrammi kasutajad (õpilased, tuutorid ja õpetajad) andmebaasi andmete uuenemise käigus. Samuti uuendatakse muudatused andmete uuenemise käigus.