Õpilase kuulumine õppegruppi

Koolituse andmete parema haldamise huvides, saab koolitaja õpilased koondada õppegruppidesse. Õppegruppe saab koolitaja koostada õppeprogrammis, andes õppegrupile nimetuse ning lisades valitud õpilased õppegruppidesse.

Õppegruppe saab koostada ka automaatselt. Sel juhul on õppegruppide koostamine ja muutmine administraatori liideses määratud ning õppegrupi koostamise ning õppegrupi koosseisu muutmine toimub automaatselt andmete uuenemise käigus.

Õpilane võib samaaegselt kuuluda mitmesse õppegruppi. Kui kursuse osalejaks on määratud mitu õppegruppi, mille mõlemas koosseisus on valitud õpilane, on õpilane kursusel osalejana registreeritud üks kord.

Õppeprogrammis ei anta õpilasele infot õppegruppidesse kuulumise kohta. Õppegrupid ning nende koosseis on nähtavad koolitajale õpilase liidese peamenüüs valiku „Õppegrupid” all. Valides op: valikud saab valida „Minu õppegrupid” või „Kõik õppegrupid”, millest soovitakse ülevaadet.