Õppegrupp

Andmete haldamise ja informatsiooni edastamise hõlbustamiseks võib kursuse läbiviimisel koondada õpilased ühte õppegruppi. Igal õppegrupil on ainulaadne nimetus. Õppesessioonil, kus on registreeritud mitu erinevat kursust, võib õpilane erinevatel kursustel osalemisel kuuluda samaaegselt mitmesse õppegruppi.

Õppegrupp moodustatakse kursus(t)e läbiviimiseks. Grupi tulemuste statistilised andmed (eksamitesti läbimise protsentuaalne tase, erinevatele küsimustele vastamise statistika ja protsentuaalne tase) on võrreldavad ja analüüsitavad kui grupp on moodustatud sarnaste omaduste alusel. Teisisõnu, tulemuste analüüsi seisukohalt peaksid õppegrupi õpilased olema homogeensed, võrreldavad taseme, võimekuse poolest ja sarnaselt vastama neile seatud ootustele.

Õppegrupi andmeid on võimalik muuta, täiendada. Näiteks on võimalik muuta grupi nimetust ja lisada või kustutada grupi koosseisu kuuluvaid õpilasi. Adresseerida sihtgrupile läbi koolituskeskkonna teateid (kirju) ja uudiseid. Õppegrupi andmed (nimetus, grupi koosseis ja liikmete tegevus ning tulemused vms) salvestatakse andmebaasis taasesitatavas vormis.