Edutizeri kasutajarollid

  • Tuutor

Tuutor on piiratud õigustega koolitaja, kellel puudub õigus koostada kaustu, koode ja raportite šabloone. Tuutor saab juurdepääsu vaid oma koostatud kursustele ja kursustele, millele ta on lisatud õpetajaks. Kursusele lisatud õpetajana saab tuutor kommenteerida ja hinnata avatud küsimusi, kuid peale vastuse hindamist puudub tal võimalus hinnatud vastust või kommentaari taasavada, muuta või kustutada. Kursusele lisatuna on tuutoril õigus hinnata ja kommenteerida kodutöid. Tuutor registreeritakse administraatori liideses ning talle saab määrata ligipääsuõiguse valitud või kõikidele kaustadele.

  • Õpetaja (advanced teacher)

Õpetajal on õigus koostada kaustu, luua süsteemset struktuuripuud, koostada kursuste koode ja raportite šabloone. Õpetaja saab ülevaate kõikidest (sh teiste õpetajate) koostatud kursustest. Õpetajal on võimalus avatud küsimuse vastuseid (sh teiste õpetajate poolt hinnatud  vastuseid) vaadata, muuta ja kustutada. Õpetaja registreeritakse administraatori liideses.

  • Õpetaja liidese vaatleja

Õpetaja liidese vaatleja on piiratud õigustega õpetaja liidese kasutaja. Õpetaja liidese vaatleja ei saa õppekeskkonnas midagi muuta, vaid jälgida õpetaja liideses toimuvat.

Õpetaja liidese vaatlejal on järgmised õigused:

  • näeb määratud kaustades asetsevaid  küsimusi ning saab neid vajadusel MS Word faili eksportida
  • näeb teste, mis on koostatud küsimustest ja mis asuvad määratud kaustades
  • näeb tulemusi osakondade kaupa

Õpetaja liidese vaatleja vormistatakse administraatori poolt administraatori liideses uue kasutaja loomise või olemasoleva kasutaja rolli muutmisega.

  • Vaatleja

Vaatleja saab õiguse jälgida määratud kursusi, kursusel toimuvat sh osalejate testide või ülesannete sooritusi ja kommentaare. Vaatleja saab õiguse näha õpilaste esitatud töid, teste, vastuste valikuid ja õpilase poolt antud vastuseid. Vaatlejal puuduvad õigused sekkuda õppetöösse ning tulemusi hinnata või kommenteerida.

Vaatleja on õppeprogrammi sisestatud õpilasena, kes määratakse vaatlejaks õpetaja poolt. Õpilaseks registreerumine võib toimuda nii administraatori kui ka õpetaja liideses.

  • Õpilane

Õpilaseks registreeritud kasutaja saab siseneda õpilase liidesesse identifitseerimisvahendite alusel. Õpilase liideses on igal kasutajal personaalne konto, kus kuvatakse talle määratud kursusi, teste ja ülesandeid, õppematerjale, harjutusi. Samuti saab ülevaate testide või ülesannete tulemustest ja kommentaaridest neile.
Õpilase liideses saab õpilane vormistada ja üleslaadida kodutöid, registreerida end kursustele, koostada harjutusteste ja vigade parandusi ning neid korduvalt sooritada. Õpilane näeb kõiki aktiivseid õppematerjale ja harjutusteste. Õpilase liideses saab kasutaja muuta oma andmeid ja parooli.

Õpilaseks registreerumine toimub õpetaja või administraatori liideses.