Edutizeri kasutajarollid

  • Tuutor

Tuutor on piiratud õigustega koolitaja, kellel puudub õigus koostada kaustu, koode, raportite šabloone ning võimalus luua ja hallata kiirkaustu. Tuutor saab juurdepääsu vaid oma koostatud kursustele. Kursusele lisatud õpetajana saab tuutor kommenteerida ja hinnata avatud küsimusi, kuid peale vastuse hindamist puudub tal võimalus hinnatud vastust või kommentaari taasavada, muuta või kustutada. Kursusele lisatuna on tuutoril õigus hinnata ja kommenteerida kodutöid. Tuutor registreeritakse administraatori liideses ning talle saab määrata juurdepääsuõiguse valitud või kõikidele kaustadele.

  • Õpetaja (advanced teacher)

Õpetajal on õigus koostada kaustu, luua süsteemset struktuuripuud, koostada kursuste koode, raportite šabloone, luua ja hallata kiirkaustu jpm. Õpetaja saab ülevaate kõikidest (sh teiste õpetajate) koostatud kursustest. Õpetajal on võimalus avatud küsimuse vastuseid (sh teiste õpetajate poolt hinnatud  vastuseid) vaadata, muuta ja kustutada. Õpetaja registreeritakse administraatori liideses.

  • Õpetaja liidese vaatleja

Õpetaja liidese vaatleja on piiratud õigustega õpetaja liidese kasutaja. Õpetaja liidese vaatleja ei saa õppekeskkonnas midagi muuta, vaid jälgida õpetaja liideses toimuvat.

Õpetaja liidese vaatlejal on järgmised õigused:

  • näeb määratud kaustades asetsevaid  küsimusi ning saab neid vajadusel MS Word faili eksportida
  • näeb teste, mis on koostatud küsimustest ja mis asuvad määratud kaustades
  • näeb tulemusi osakondade kaupa

Õpetaja liidese vaatleja vormistatakse administraatori poolt administraatori liideses uue kasutaja loomise või olemasoleva kasutaja rolli muutmisega.

  • Vaatleja

Vaatleja saab õiguse jälgida määratud kursusi, kursusel toimuvat sh osalejate testide või ülesannete sooritusi ja kommentaare. Vaatleja saab õiguse näha õpilaste esitatud töid, esitatud teste, vastuste valikuid ja õpilase poolt testis antud vastuseid. Vaatlejal puuduvad õigused sekkuda õppetöösse ning tulemusi hinnata või kommenteerida.

Vaatleja (jälgija) on õppeprogrammi sisestatud õpilasena. Õpilaseks registreerumine võib toimuda nii administraatori kui ka õpetaja liideses. Vaatleja õigus määratakse kursuse koostamise käigus valikus ” Õpetajad ja jälgijad”.

  • Õpilane

Õpilaseks registreeritud kasutaja saab siseneda õpilase liidesesse määratud identifitseerimisvahendite alusel. Õpilase liideses on igal kasutajal personaalne konto.

Kasutaja näeb talle määratud kursusi, teste ja ülesandeid, õppematerjale, harjutusi ning saab ülevaate testide või ülesannete tulemustest ja kommentaaridest. Õpilase liideses saab õpilane vormistada ja üleslaadida kodutöid.Õpilase liideses saab õpilane registreeruda kursustele. Õpilane saab koostada harjutusteste ja vigade parandusi ning neid korduvalt sooritada. Õpilane näeb kõiki aktiivseid õppematerjale ja harjutusteste, mis on grupeeritud alljärgnevalt: jooksvate kursuste materjalid, eelmiste kursuste materjalid, tärniga (õpilase valitud) materjalid, kõik materjalid. Õpilane saab osa võtta on-line konsultatsioonidest ja osaleda foorumil. Õpilase liideses saab kasutaja muuta parooli.

Õpilaseks registreerumine toimub õpetaja või administraatori liideses.

Alates versioonist 5.6.0. on võimalik õpilasel omale konto luua.  Selleks saadab koolitaja õpilasele kutse kursusele registreerimiseks, kus on konto puudumisel uuel õpilasel võimalik omale konto luua.