Kursuse koostisosade omavahelised seosed

  •  Kaustad

Kursuse osad (õppematerjal, testid jt) salvestuvad andmebaasis kindlasse struktuuri. Küsimused ja õppematerjal salvestuvad kaustadesse. Küsimustest koostatud testid salvestuvad küsimuste kaustade juurde. Ühes kaustas võivad paikneda nii küsimused kui ka õppematerjal.

Enne küsimuste või õppematerjali loomist, tuleb luua kaust. Kaustad moodustavad struktuurilise süsteemi (kaustapuu) koosnedes peakaustadest ja alamkaustadest.

Alates Edutizeri versioonist 5.6.0. on kausta loomisel võimalik määrata, kas kaust on avalik või ligipääsule rakendatakse võrgupiiranguid. (Vaikimisi pakutakse kausta loomisel avaliku kausta staatust).

  • Kood

Kood on kursuse tähis. Igal kursusel ja sertifikaadil on kood, mille järgi neid eristatakse. Kursuste ja sertifikaatide pealkirjad kui ka sisu võib aja jooksul muutuda, kuid kood ühendab erinevaid sarnasele sihtgrupile sarnase sisu ja eesmärgiga loodud kursusi ja väljastatud sertifikaate. Näiteks uute töötajate ettevõttesse integreerimise kursus, mille pealkiri või sisu võib vastavalt ettevõtte arengule aja jooksul muutuda, kuid sissejuhatava kursuse eesmärk ja sihtotstarve jääb samaks. Kood võib sisaldada tähe- kui ka numbrikombinatsiooni.

Koodi otstarve võib olla järgmine: kursuse, sertifikaadi või kursuse ja sertifikaadi ühine kood. Enne kursuse koostamist peab olema vormistatud kursuse kood.