Kursuse koostisosade omavahelised seosed

  •  Kaustad

Kursuse osad (õppematerjal, testid jt) salvestuvad andmebaasis kindlasse struktuuri. Küsimused ja õppematerjal salvestuvad kaustadesse. Küsimustest koostatud testid salvestuvad küsimuste kaustade juurde. Ühes kaustas võivad paikneda nii küsimused kui ka õppematerjal.

Enne küsimuste või õppematerjali loomist, tuleb luua kaust. Kaustad moodustavad struktuurilise süsteemi (kaustapuu) koosnedes peakaustadest ja alamkaustadest.

  • Kood

Kood on kursuse tähis. Igal kursusel on kood, mille järgi eristatakse erinevaid kursusi. Kursuste pealkiri kui ka sisu võib aja jooksul muutuda, kuid kood ühendab erinevaid sarnasele sihtgrupile sarnase sisu ja eesmärgiga loodud kursusi. Näiteks uute töötajate ettevõttesse integreerumise kursus, mille pealkiri või sisu võib vastavalt ettevõtte arengule aja jooksul muutuda, kuid sissejuhatava kursuse eesmärk ja sihtotstarve jääb samaks. Kursuse kood võib sisaldada tähe- kui ka numbrikombinatsiooni.