Lisamoodulid

  • Registreerimise lisamoodul

võimaldab õpilastel iseseisvalt kursustele registreeruda. Registreerumisega avaldab õpilane soovi osa võtta kursustest. Registreerumissoovi kinnitab (või lülkkab tagasi) koolitaja.

  • Vaatleja/jälgija lisamoodul

annab määratud isikutele õiguse saada ülevaade kursusel toimuvast, õpilaste esitatud töödest ja tulemustest. Vaatleja registreeritakse kursuse kohaselt ning tal puudub võimalus otseselt sekkuda õppetöösse.

  • Kontrolltöö lisamoodul

võimaldab ühe kursuse raames kasutada mitut õppetöö ja hindamise vormi. Kontrolltöö abil saab jagada õppeprotsessi etappidesse, mille iga etapp lõpeb testi või ülesandega. Mitme testi või ülesande puhul, kus on määratud erinevatele hindamise vormidele kaalud, kujuneb kursuse koondhinne mitme testi või ülesande tulemusena. Kontrolltöö abil saab läbi viia programmist sõltumatuid teste või praktilisi ülesandeid. Kontrolltöö võib olla eelduseks eksamile pääsemisel.

  • Kodutöö

võimaldab kursuse raames esitada õpilastele kodutöö ülesande. Kodutöö vorm võib olla essee, referaat, uurimustöö, analüüs vms programmiväline töö, mis vormistatakse ja laetakes üles õppekeskkonda. Üleslaetav kodutöö võib olla mistahes elektrooniline dokument (näiteks: heli-, pildi-, video- või tekstifailina). Üleslaetavaid faile võib olla mitu. Kodutööle saab lisada linke. Kursuse raames saab kasutada üht või mitut kodutööd või kombineerida kodutöö muu õppetöö vormiga.

  • Sertifikaatide moodul

võimaldab koostada sertifikaate (kinnitusi) kahel viisil: kinnitus, mida õpilane märgib loetuks (kinnitab) ja kinnitus, mille õpilane allkirjastab. Kinnituse koostamisel on võimalik kasutada eeltäidetud vaikemalle (2) või koostada oma mall. Kehtiva malli alusel väljastatakse sertifikaate kas koolitaja poolt või toimub sertifikaatide automaatne väljastamine.
Kursuse läbimist tõendavaid sertifikaate saab väljastada ilma sertifikaatide moodulita.

Lisamooduli kasutamine eeldab mooduli litsentsi väljaostu või kasutusrenti.