Uudised, teated

Uudiste kaudu on võimalik jagada koolituskeskkonnas teateid ja meeldetuletusi (näiteks: registreeritud on uus kursus või millal on kursusele registreerumise aeg). Teateid saab edastada adresseeritult sihtõpilasgrupile kui ka edastada ilma kindla adressaadita ehkavalikud teated.

Uudise seis võib olla aktiivne või arhiveeritud. Õpilased näevad vaid aktiivseid uudiseid.

Uudisele saab määrata prioriteedi (normaalne, kõrge). Kõrge prioriteediga teade eristub tavateatest visuaalselt – avatud kirjal punane hüüumärk.Tavateate, mille prioriteediks on normaalne, visuaalne tähis on suletud ümbrik. Teadete edastamine e-õpikeskkonnas, kus uudis jõuab adressaadini vaid õpikeskkonda sisenedes, ei välista teadete saatmist muul viisil (e-posti, telefoni vms) teel.

Uudise tunnusmärgid

Aktiivne uudis – on nähtav õpilasele.

Arhiveeritud uudis – on õpilasele nähtamatu. Arhiveeritud uudist on võimalik taas aktiivseks muuta.

Uudise prioriteet – võib olla kõrge või normaalne. Kõrge prioriteediga uudis on visuaalselt silmatorkavam: avatud kirjal punane hüüumärk. Normaalse prioriteediga uudise visuaalne kujutis on suletud ümbrik.

Uudise sihtõpilasgrupp – annab võimaluse uudis adresseerida sihtgrupile.Kui uudisele sihtgruppi ei määrata, on uudis avalik ning avaldatakse kõigile, kes  koolituskeskkonda sisenevad.

Uudise koostamine

Uudiste kaudu saab õpikeskkonnas vahendada informatsiooni uue kursuse alguse, lisandunud koolituse, registreerumiseks avatud  kursuse vms kohta. Uudisena võib edastada ka meeldetuletusi. Igal uudisel on pealkiri, informatsioon (sisu), ning määratud prioriteet. Uudisele saab määrata adressaati – sihtgrupi, kellele uudis edastatakse.

Uudise koostamine toimub õpetaja liideses valikus „Uudised”. Uudise lisamiseks vali op: lisa – Lisa uudis. Täida väljad “Uudise pealkiri” ja “Uudise sisu”. Määra uudise prioriteet. Soovi korral märgi uudise adressaadiks õppegrupp valiku „Sihtõppegrupp” rippmenüü valikust. Juhul, kui soovid uudise edastada kõigile, jääb väli “Sihtõppegrupp” täitmata. Peale andmete salvestamist kuvatakse uudise eelvaade.

Õpilasele kuvatakse uudist õpilase liidese avalehel.

Uudise muutmine

Andmebaasi sisestatud uudise juures on võimalik muuta uudise andmeid  ja uudise seisu. Uudise muutmine toimub õpetaja liideses, valikus „Uudised”.

Uudise andmete muutmiseks leia uudis, mida soovid muuta sakkide „Aktiivsed uudised” või „Uudiste arhiiv” alt. Kliki uudise pealkirjal. Uudise andmete lehel vali op:muuda – Muuda uudise andmeid. Muuda soovitud andmeid järgmistel väljadel:

  • Uudise pealkiri
  • Uudise sisu
  • Uudise prioriteet
  • Sihtõppegrupp

Peale andmete salvstamist kuvatakse uudise ülevaadet.

Uudise arhiveerimiseks märgi saki „Aktiivsed uudised” all uudis, mida soovid arhiveerida. Vali op: muuda – Tõsta uudiste arhiivi.

Uudise aktiivseks muutmiseks märgi uudis saki „Uudiste arhiiv”all ja vali op: muuda – Muuda uudis aktiivseks.

Õpilasele kuvatakse vaid aktiivseid uudiseid.

Uudise kustutamine

Andmebaasi sisestatud uudist on võimalik kustutada. Aktiivse uudise kustutamist programm ei võimalda. Uudise kustutamiseks tuleb aktiivne uudis arhiveerida (Vt Uudise muutmine) ja seejärel kustutada.

Uudise kustutamine toimub õpetaja liideses valikus „Uudised”. Saki „Uudiste arhiiv” all märgi uudis, mida soovid kustutada. Vali op: kustuta – Kustuta uudis.