Allkirjalehed (Read & Sign)

Allkirjaleht on Edutizeris vormistatud dokument, mis sisaldab faili või lingiga lisatud üht sisumaterjali, ning mis saadetakse valitud õpilastele kinnitamiseks. Õpilane avab talle suunatud allkirjalehe ning peale lugemist kinnitab sellega tutvumist. Allkirjalehe staatus võib olla: ettevalmistamisel, aktiivne või arhiveeritud.

Ettevalmistamisel allkirjaleht on koolitaja poolt koostamisel ning seda ei kuvata õpilastele.
Sellise staatusega allkirjalehte saab muuta ja täiendada, kirjutades väljade andmed üle, võimalik on lisada link või fail dokumendiga või seda muuta. Samuti saab lisada või muuta õpilasi, kellele allkirjaleht kinnitamiseks suunatakse. Vajadusel saab ettevalmistamisel allkirjalehte kustutada.

Allkirjalehe muutmisel aktiivseks suunatakse see nimekirjas olevatele õpilastele kinnitamiseks. Aktiveerimise hetkest alates ei ole võimalik allkirjalehte muuta. Võimalik on õpilaste lisamine nimekirja, kuid olemasolevate õpilaste eemaldamine ei ole võimalik. Aktiivset allkirjalehte on võimalik arhiveerida. Õpilased näevad vaid aktiivseid ehk kinnitusi koguvaid allkirjalehti kas sisenemisel keskkonda, navigatsiooni kaudu või avalehel plokis “Allikrja ootel”.

Arhiveeritud allkirjalehte õpilastele ei kuvata. Arhiveeritud allkirjalehe andmeid, lisatud dokumenti või linki ega õpilasi ei saa muuta. Arhiveerimisest alates ei kogu allkirjaleht enam kinnitusi.

Allkirjalehe koostamine

Allkirjalehe koostamine koosneb kolmest etapist: vormistamine, kinnitust nõudvate õpilaste lisamine, allkirjalehe aktiveerimine.

Allkirjalehe vormistamiseks vali menüüst „Allkirjalehed“ ja op.Lisa rippmenüüst „Lisa uus allkirjaleht“. Täida pealkirja väli ja salvesta. Järgmises avanenud vaates täida vajalikud väljad (nt tähtaeg, võtmesõnad) ja lisa dokument faili või lingina. Salvesta.

Õpilaste lisamiseks vali sakk „Nõutavad allkirjad“. Õpilasi saab lisada allkirjalehele üksikult kui ka grupi või osakonna kaupa. Selleks vali op. Lisa rippmenüüst vastav valik, märgi aktiivseks grupid või osakonnad ja kinnita valikud. Üksikute õpilaste lisamisel leia õpilane (või õpilased) märksõna alusel, märgi need ja kinnita valik.

Määra esiletoomise viis ehk millal ja kuidas allkirjalehte õpilasele kuvatakse. Selleks on välja Esiletoomine rippmenüüs kaks valikut: „Allkirjaleht avaneb kohe õpilase liidesesse sisenemisel“ või „Allkirjalehele pääseb navigatsiooni kaudu“.

Kui allkirjaleht on vormistatud ning õpilased lisatud, veendu, et poleks vaja teha parandusi või täiendusi, misjärel suuna allkirjaleht õpilastele kinnitamiseks. Peale allkirjalehe aktiveerimist ei ole selles võimalik teha muudatusi, va õpilaste lisamine nimekirja.

Allkirjalehe muutmine

Muuta saab vaid ettevalmistamisel olevat allkirjalehte, milleks tuleb väljade andmed üle kirjutada. Faili või lingi vahetamisel tuleb lisada uus dokument või viide ning eelmine kustutada. Nimekirjas olevate õpilaste muutmisel saab neid eemaldada ja lisada.

Aktiivse allkirjalehe puhul on võimalik vaid õpilasi nimekirja lisada. Allkirjaleht on aktiivne kuni selle arhiveerimiseni koolitaja poolt.
Arhiveeritud allkirjalehel muudatusi teha ei saa ning see ei kogu enam õpilaste kinnitusi. Arhiveeritud allkirjalehte õpilastele ei kuvata.

Nõutavad allkirjad

Saki „Nõutavad allkirjad“ all lisatakse allkirjalehele õpilased kas nimeliselt, grupi või osakonna kaupa. Selleks vali op. Lisa rippmenüüst vastav valik, leia õpilane (õpilased) või vali osakond või grupp. Õpilasi saab lisada nii ettevalmistamisel kui aktiivse allkirjalehe juures. Eemaldada saab neid vaid ettevalmistamisel allkirjalehelt.

Selle saki all välja „Esiletoomine“ rippmenüüs määratakse allkirjalehe kuvamine õpilasele. Allkirjalehte on võimalik kuvada kas kohe õpilase liidesesse sisenemisel või otsib õpilane selle navigatsiooni kaudu. Määra sobiv valik.

 

Allkirjad

Saki „Allkirjad“ juures kuvatakse valitud allkirjalehe õpilasi, kellele need on saadetud kinnitamiseks ja kinnitamiste seisu. Kui õpilane on allkirjalehe kinnitanud, kuvatakse, millal see anti.

Allkirjalehtede otsing

Saki „Allkirjalehe otsing“ all saab märksõna järgi otsida nii allkirjalehti kui õpilasi, kellele need on kinnitamiseks suunatud.