Allkirjalehe muutmine

Muuta saab vaid ettevalmistamisel olevat allkirjalehte, milleks tuleb väljade andmed üle kirjutada. Faili või lingi vahetamisel tuleb lisada uus dokument või viide ning eelmine kustutada. Nimekirjas olevate õpilaste muutmisel saab neid eemaldada ja lisada.

Aktiivse allkirjalehe puhul on võimalik vaid õpilasi nimekirja lisada. Allkirjaleht on aktiivne kuni selle arhiveerimiseni koolitaja poolt.
Arhiveeritud allkirjalehel muudatusi teha ei saa ning see ei kogu enam õpilaste kinnitusi. Arhiveeritud allkirjalehte õpilastele ei kuvata.