Andmete anonüümimine (GDPR)

Andmete anonüümimine toimub kursuse ja sertifikaadi koodide kaudu.

Programmi poolt administraatori liideses seatud vaikeseade alusel andmeid ei muudeta anonüümseks, vaid selleks tuleb seadet muuta.
Anonüümimist saab seadistada nii administraatori kui ka õpetaja liideses, kuid viimase puhul on seadistamise õigus vaid õpetaja õigustega koolitajal, tuutoril puuduvad selleks õigused.

Seadistamine administraatori liideses

Saab valida, kuidas andmeid anonüümitakse (rippmenüüs):

 • kõikidele andmetele seatakse üks anonüümimise algus
 • igale andmegrupile (nt harjutustesti tulemused, kursuste tulemused, jt) seatakse erinev anonüümimise algus.

Andmegrupid:

 • harjutustestide tulemused
 • dokumentidele ligipääs (sh kursuse õpikud)
 • eksami ja kontrolltöö testi tulemused,
 • õpilase antud vastused
 • eksamitesti tulemused
 • kursuste tulemused
 • kehtetud sertifikaadid

*Andmete muutmise tagasivõtmise periood (määratakse aeg, mil määratud seadistust saab tagasi pöörata). Peale andmete anonüümimist üksikisiku tulemusi taastada ei ole võimalik.

 

Tegevused administraatori liideses:

Vaikeseade alusel andmeid ei anonüümita. Kui soovite tulemusi anonüümseks muuta, siis valige peamenüüst
This installation-> Data anonymization policy.
Plokis Default policy all välja „Policy detail level“ rippmenüüst valige kas:
„Use same periood for all data“ või

„Specify periods by data types“

Viimase valiku puhul tuleb määrata ajaperioodid igale pakutud tulemustüübile (harjutustestid, eksamitulemused jms).

Saki „Exceptions“ all kuvatakse koode, mis on erinevalt seadistatud.

Seadistamine õpetaja liideses

Andmete anonüümseks muutmiseks valige peamenüüst „Häälestused“, seejärel sakk „Koodid“ ning valige kood, mille tulemusi soovite anonüümida.
Klikkige koodil, valige sakk „Andmete anonüümseks muutmine“.

Valikus „Andmete anonüümseks muutmine koodi kaupa“ all kuvatakse seadistusi, mida on sätestatud administraatori liideses. Vaikeseade alusel andmeid ei anonüümita.

„Seaded koodile“ valige rippmenüüst:

 • Kasuta vaikeseadet või
 • Muuda vaikimisi määratud seadeid

Valikus „Seadete detailid rippmenüüst“ valige kas:

 • Sama seadistus kõikidele andmetele või
 • Täpsusta seadeid igale andmetüübile

„Kõik kursuse andmed“ väljale määrake aeg, millal hakatakse andmeid anonüümima. Arv 0, tähendab, et andmeid ei muudeta anonüümseks.

Määratud seadeid saab muuta nende üle kirjutamisega. Kui andmepoliitikat muudetakse koodi kaupa, siis kehtib uus seade valitud koodile, st teistele koodidele kehtib eelnev seadistus.