Seadistamine administraatori liideses

Saab valida, kuidas andmeid anonüümitakse (rippmenüüs):

  • kõikidele andmetele seatakse üks anonüümimise algus
  • igale andmegrupile (nt harjutustesti tulemused, kursuste tulemused, jt) seatakse erinev anonüümimise algus.

Andmegrupid:

  • harjutustestide tulemused
  • dokumentidele ligipääs (sh kursuse õpikud)
  • eksami ja kontrolltöö testi tulemused,
  • õpilase antud vastused
  • eksamitesti tulemused
  • kursuste tulemused
  • kehtetud sertifikaadid

*Andmete muutmise tagasivõtmise periood (määratakse aeg, mil määratud seadistust saab tagasi pöörata). Peale andmete anonüümimist üksikisiku tulemusi taastada ei ole võimalik.

 

Tegevused administraatori liideses:

Vaikeseade alusel andmeid ei anonüümita. Kui soovite tulemusi anonüümseks muuta, siis valige peamenüüst
This installation-> Data anonymization policy.
Plokis Default policy all välja „Policy detail level“ rippmenüüst valige kas:
„Use same periood for all data“ või

„Specify periods by data types“

Viimase valiku puhul tuleb määrata ajaperioodid igale pakutud tulemustüübile (harjutustestid, eksamitulemused jms).

Saki „Exceptions“ all kuvatakse koode, mis on erinevalt seadistatud.