Seadistamine õpetaja liideses

Andmete anonüümseks muutmiseks valige peamenüüst „Häälestused“, seejärel sakk „Koodid“ ning valige kood, mille tulemusi soovite anonüümida.
Klikkige koodil, valige sakk „Andmete anonüümseks muutmine“.

Valikus „Andmete anonüümseks muutmine koodi kaupa“ all kuvatakse seadistusi, mida on sätestatud administraatori liideses. Vaikeseade alusel andmeid ei anonüümita.

„Seaded koodile“ valige rippmenüüst:

  • Kasuta vaikeseadet või
  • Muuda vaikimisi määratud seadeid

Valikus „Seadete detailid rippmenüüst“ valige kas:

  • Sama seadistus kõikidele andmetele või
  • Täpsusta seadeid igale andmetüübile

„Kõik kursuse andmed“ väljale määrake aeg, millal hakatakse andmeid anonüümima. Arv 0, tähendab, et andmeid ei muudeta anonüümseks.

Määratud seadeid saab muuta nende üle kirjutamisega. Kui andmepoliitikat muudetakse koodi kaupa, siis kehtib uus seade valitud koodile, st teistele koodidele kehtib eelnev seadistus.