Automaatsete e-kirja mallide koostamine ja kasutamine

Automaatse teavituse korral saadetakse õpilasele varem vormistatud teate alusel e-kiri vastava sündmuse või tähtaja saabumisel. E-kirja mall vormistatakse õpetaja liideses Häälestuste menüüpunkti ja saki E-kirja mallid all.

Õpilastele saab saata automaatseid e-kirju järgmistel juhtudel:

 • Kursusele registreerimise automaatne kinnitamine
 • Kursusele registreerimise kinnitamine (koolitaja tegevus)
 • Kursusele registreerimise tagasilükkamine (koolitaja tegevus)
 • Kursuse algus
 • Sertifikaatide lisamine
 • Sertifikaadi aegumine
 • Uue kasutajakonto kinnitus (automaatne või koolitaja tegevus)

Automaatse teavituse soovi korral, tuleb osadel juhtudel (näiteks: automaatne registreerimise kinnitus jms) lisaks automaatse e-kirja malli vormistamisele, lisada märge ka sündmuse juurde, mille puhul teavitus saadetakse:

 • Õppeperioodi algus – märgi teavituse saatmine

kirja-saatmine

 • Sertifikaadi aegumine – märgi teavituse saatmise periood („Aegumise teavitus“)

sertifikaadi-aegumine

 • Kursusele registreerimise automaatne kinnitus – märgi teavituse saatmine

automaatne-kinnitamine
E-kirja mallide koostamise juhend kehtib alates Edutizeri versioonist 5.6.0.

Malli vormistamine

E-kirja mall tuleb vormistada õpetaja liideses menüüpunktis „Häälestused“ ja saki „E-kirjade mallid“ all.

Vali malli tüüp rippmenüüst. Täida väljad: „Kirja saatja“, „E-kirjade teema“ . Väljale  „Sisu“ lisa teavitus, kasutades järgmiseid tookeneid (kohatäitjad):

$code  – märgi kursuse koodi kohale
$title –  märgi kursuse pealkirja kohale
$teacher – märgi koolitaja kohale
$starts – märgi algusaja kohale
$owner – märgi õpilase nime kohale

Kiri saadetakse igale õpilasele individuaalselt, mistõttu on tookenid muutuva sisuga.

Näiteks koostatud mall:

ekirja-mall

Õpilasele saadetud kiri:

opilasele-saadetud-kiri

E-kirja mallides kasutatavad tookenid

Automaatselt saadetavaid e-kirju võib olla järgmiste sündmuste korral:

 • Kursuse registreerimise kinnitus
 • Kursuse registreerimise tagasilükkamine
 • Kursuse algus
 • Sertifikaadi lisamine
 • Sertifikaadi aegumine
 • Uue kasutaja registreerimine
 • Kursuse lõpu raport kontaktisikule

 

Sertifikaadi väljastamisel kasuta tookeneid:

$code

$title

$issuer

$issued

$expires

$owner

Kursuse registreerimise, kursuse registreerimise kinnitamise või tagasilükkamise korral kasuta tookeneid:

$code

$title

$teacher

$starts

$owner

Kursuse alguse korral või kursuse raporti korral, mis saadetakse kontaktisikule, kasuta tookeneid:

$code

$title

$teacher

$starts

$certificates

Uuele õpilase registreerimisel andmebaasi, kasuta tookeneid:

$login

$password