E-kirja mallides kasutatavad tookenid

Automaatselt saadetavaid e-kirju võib olla järgmiste sündmuste korral:

  • Kursuse registreerimise kinnitus
  • Kursuse registreerimise tagasilükkamine
  • Kursuse algus
  • Sertifikaadi lisamine
  • Sertifikaadi aegumine
  • Uue kasutaja registreerimine
  • Kursuse lõpu raport kontaktisikule

 

Sertifikaadi väljastamisel kasuta tookeneid:

$code

$title

$issuer

$issued

$expires

$owner

Kursuse registreerimise, kursuse registreerimise kinnitamise või tagasilükkamise korral kasuta tookeneid:

$code

$title

$teacher

$starts

$owner

Kursuse alguse korral või kursuse raporti korral, mis saadetakse kontaktisikule, kasuta tookeneid:

$code

$title

$teacher

$starts

$certificates

Uuele õpilase registreerimisel andmebaasi, kasuta tookeneid:

$login

$password