Edutizeri töölaud

Edutizeri töölaud annab koolitajale kiire ülevaate olulistest teemadest, koosnedes kolmest osast: “Kokkuvõte”,”Märgitud õpiobjektid”, “Minu kursused”. Kõik koolitaja poolt märgitud õpiobjektid, aktiivsed kursused kajastuvad Edutizeri töölaual.

* Uut sakki “Kokkuvõte”kuvatakse alates Edutizeri versioonist 5.5. Samuti on uues versioonis sertifikaatide kehtivuse lõppemisele viitav sakk “Aegumise teavitus” tõstetud “Sertifikaatide” menüüpunkti alla.

 

Märgitud õpiobjektid

Edutizeri töölaud aitab meeles pidada esiletõstmist või muutmist vajavaid õppematerjale ja võimaldab kiirelt ligi pääseda märgitud õpiobjektide sisuandmetele.

“Märgitud õpiobjektid” saki all kuvatakse muutmist vajavaid või esiletõstetud õpiobjekte.

margitud-objektid

Õpiobjekte saab koostamise või muutmise käigus märkida, kui nad vajavad edasist sisuarendust või esiletõstmist:

  • märge sisu arendamiseks – “tööriistad”,
  • märge esiletõstmine – “ruupor”

Õpiobjektile (küsimus, test, õpik, juhend) lisatakse märge andmete sisestamise või muutmise käigus ning programm kannab need automaatselt üle Edutizeri töölauale. Märke lisamiseks tuleb klikkida vastaval ikoonil, misjärel ikoon muudab värvi (muutub oranžiks). Märke eemaldamiseks tuleb samuti klikkida vastaval märkeikoonil, misjärel ikoon muutub must-valgeks.

Kolmas märkeikoon on “täht” (“tärn”), millega kuvatakse õpilaste poolt oluliseks märgitud õpiobjekte. Koolitaja ei saa lisada ega kustutada märget “täht”, kuid liikudes kursoriga ikoonile, kuvatakse objekti oluliseks märkinud õpilaste arvu.

Sisu arendamise märge (“tööriistad”) kehtib vaikimisi 14 päeva, misjärel märge kustutatakse programmi poolt. Esiletõstmise märge (“ruupor”) kehtib vaikimisi 30 päeva, misjärel märge kustutatakse programmi poolt. Olulise õpiobjekti märkel (“täht”) puudub programmis märgitud kehtivusaeg, mistõttu eemaldatakse märge õpilase poolt, talle sobival ajal.

Esiletõstetud märkega (“ruupor”) varustatud õpiobjekte kuvatakse õpilase liideses avalehel uudiste rubriigis pealkirja “Esiletõstetud” all.

 

Minu kursused

Edutizeri töölaud asendab koolitajale märkmikku – andes kiire ülevaate aktiivsetest kursustest ja märkides ära õpiobjektid, mis vajavad muudatusi.
Kajastatud on järgmised andmed: kursuse kood, nimetus, (eksami)testi alguskuupäev, vastutav konsultant, kommentaar (näiteks: õppematerjali puudumine vms).
Klikkides kursuse koodil või pealkirjal, avanevad kursuse kalendri andmed ja kirjed. Vajadusel saab viia sisse kalendrikirje muudatusi.

minu-kursused

 

Kokkuvõte

Sakk „Kokkuvõte“ kajastab serveri ülevaadet subjektide (näiteks õpilased) või objektide (näiteks õpikud) kohta. Andmeid kuvatakse:

õpilaste ja kursuste,
õpikute ja SCORM pakettide ja
testide ja küsimuste lõikes.

kokkuvote

Serveri kokkuvõtet kuvatakse alates Edutizeri versioonist 5.5.