Kompetentside risttabel

Menüüvalik annab ülevaate rollidest ja õpilaste vastavusest neile.
Saki “Rollide/kompetentside risttabeli” all kuvatakse rolle, selles rollis olevate töötajate arvu ja rollile seatud nõudeid. Nõuded on eraldi veergudes, kus märge „linnuke“ tähendab seatud nõuet ja krõps, et seda sertifikaati ei ole seatud vastava rolli nõudeks.

Saki “Kompetentside koodid“ all kuvatakse kõiki sertifikaadi koode. Vajadusel saab luua siia nimekirja uut koodi. Selleks vali op Lisa rippmenüüst „Lisa uus kood“ ja täida vajalikud väljad.

Saki „Töötaja/rollide risttabel” all kuvatakse kuvatakse kõiki õpilasi ja nende vastavust rollidele. Kui mõni sertifikaat, mis on määratud rolli juurde, on aegunud, või see puudub, kuvatakse õpilase seda kompetentsi punase keelumärgiga. See täiendab, et õpilasel, kes on sellesse rolli määratud, puudub hetkel see vajalik sertifikaat. Nõuetele vastavat sertifikaati õpilase andmete juures kuvatakse rohelise märkega.