Kursuse konsultandid,vaatlejad

Peatükk käsitleb kursusele lisatud täiendavate õpetajate ja tuutorite ning vaatlejate andmete haldamist.

Konsultandid

Edutizeris koostatud kursusel on üks vastutav konsultant. Olenevalt kursuse iseloomust, võib kursusel olla lisaks vastutavale konsultandile täiendavaid koolitajaid. Kursuse täiendavaks konsultandiks võib lisada teise(d) õpetaja(d) vaid juhul, kui isik(ud) on registreeritud õpetaja või tuutorina andmebaasi.

Programmi seisukohalt saab kursusel olla vaid üks vastutav konsultant, mistõttu rolli õigus määratakse programmi poolt vaikimisi kursuse koostajale. Lisatud õpetajale saab määrata vastutava konsultandi rolli.

Täiendav konsultant kaastatakse kursusele näiteks juhul, kui kursuse tulemused eeldavad koolitaja hindamist (edutizeriväline test, avatud küsimused, kodutöö)

Vastutava konsultandi ja lisatud täiendavaid konsultante kuvatakse õpetaja liidese valikus „Kursused” valitud kursuse andmete lehel, saki „Õpetajad ja vaatlejad” saki all. Vastutava konsultandi nime kuvatakse õpilasele ikooni „Minu kursused” all, valitud kursuse lehel kursuse nimetuse saki all.

Konsultandi eemaldamine

Kursuse konsultandi andmete muutmiseks tuleb kustutada eelnev kirje ja lisada uus. Kursusel on üks vastutav konsultant. Vastutavat konsultanti ei saa kursuselt eemaldada. Vastutava konsultandi andmete muutmiseks või uue vastutava konsultandi lisamiseks kursusele lisa uus kirje. Kehtima jääb viimane salvestatud kirje vastutava konsultandi andmetega. Uue vastutava konsultandi lisamisel muudetakse programmis eelmise vastutava konsultandi rolli.

Konsultandi eemaldamine toimub õpetaja liideses avatud kursuse andmete lehel, saki „Õpetajad ja vaatlejad” valikus. Märgi valitud konsultant kuvatud nimekirjas. Vali op:kustuta – Eemalda valitud konsultandid.

Vaatleja

Vaatleja osalemine kursusel eeldab vaatluse mooduli olemasolu. Vaatluse mooduli abil võib kursusele määrata vaatlejad, kellele antakse juurdepääsuõigus koolitustulemuste andmetele, sh võimalusega saada ülevaade testi sooritaja testist, vastusevalikutest, ning sooritaja antud vastustest. Selline vaatleja õigus antakse näitaks allüksuse juhtidele või vastutavatel töötajatel, kes saavad jälgida alluvate testi või ülesannete sooritusi. Vaatlejal on võimalus jälgida nii aktiivseid kui arhiveeritud kursuse tulemusi, millele ta on vaatlejaks registreeritud. Vaatlejal puudub võimalus sekkuda kursuse õppetöösse. Vaatleja lisamiseks kursusele, peab ta olema eelnevalt andmebaasis õpilasena registreeritud.

Kursuse tulemustest antakse ülevaade, kus kajastuvad järgmised näitajad: testi või ülesande sooritamine, tulemus protsentuaalselt, tulemus arvestuslikult (arvestatud, mittearvestatud) ja kommentaar. Andmed esitatakse iga õppetöö ja hindamise vormi  kohta: tulemus, sh tulemused testiosade kaupa ja õpilase antud vastused.

Vaatleja registreeritake iga kursuse kohta eraldi. Vaatleja kajastub õpetaja liideses kursuse avatud andmete lehel saki „Õpetajad ja vaatlejad” all. Vaatleja saab vaadeldavaid kursusi jälgida õpilase liideses ikooni „Minu kaust” valikus „Jälgitavad kursused”.

Vaatleja eemaldamine

Vaatleja eemaldamine kursuselt toimub kirje kustutamisena.

Vaatleja eemaldamine kursuselt toimub õpetaja liidese valikus „Õpetajad ja vaatlejad” all, valikus „Vaatlejad”. Märgi valitud vaatleja kuvatud nimekirjas. Vali op: kustuta – Eemalda valitud konsultandid.

Õpetaja liidese vaatleja

Õpetaja liidese vaatleja on isik, kellel on järgmised õigused:

  • näeb määratud kaustades asetsevaid  küsimusi ning saab neid vajadusel Word faili eksportida
  • näeb teste, mis on koostatud küsimustest, mis asuvad määratud kaustades
  • näeb tulemusi osakonniti

Õpetaja liidese vaatlejal puuduvad õigused õppekeskkonnas midagi muuta. Sisenedes õpetaja liidesesse, on tal õigus jälgida õpetaja liideses toimuvat, sekkumata õppeprotsessi.

Õpetaja liidese vaatleja vormistakse administraatori liideses uue kasutaja loomisega või olemasoleva kasutaja rolli muutmisega.

Õpetaja või tuutori rolli muutmine õpetaja liidese vaatlejaks

Õpetaja rolli saab muuta administraatori liideses.

Senise õpetaja või tuutori rolli muutmiseks vaatlejaks õpetaja liideses vali administraatori liidese peamenüüs server, seejärel „Users”. Leia kasutaja otsinguandmete järgi saki „Teachers” või „Advanced Teachers” alt. Kliki leitud kasutaja nimel. „Basic user data” valikus, väljal „User role” rippmenüüs vali uus roll – „Viewer in Teacher app”.

 

Kaustade juurdepääsu piiramine toimub valikus „(kasutaja nimi) access to study folders”. Väljal „Access schema” rippmenüüs määra, kas lubad kasutajale ligipääsu valitud või kõikidele kaustadele.

„User can access only selected folders” valiku puhul märgi allpool kuvatud nimekirjas “linnukesega” kaustad, millele võimaldad juurdepääsu. Peale andmete salvestamist on kasutaja roll ja õigused muudetud.

Õpetaja andmete muutmine või täiendamine

Õpetaja liideses saab koolitaja oma andmeid muuta või täiendada ja üleslaadida portreefoto, mida kuvatakse kursus avalehel õpilastele.

Andmete muutmiseks kliki õpetaja liideses ekraani parempoolses ülaservas enda nimel.

koolitaja-profiili-muutmine1

Seejärel avaneb kasutaja profiil. Muuda või täienda andmeid.

koolitaja-profiili-muutmine-3

Koolitaja profiili muutmine on võimalik alates Edutizeri versioonist 5.5