Õpetaja liidese vaatleja

Õpetaja liidese vaatleja on isik, kellel on järgmised õigused:

  • näeb määratud kaustades asetsevaid  küsimusi ning saab neid vajadusel Word faili eksportida
  • näeb teste, mis on koostatud küsimustest, mis asuvad määratud kaustades
  • näeb tulemusi osakonniti

Õpetaja liidese vaatlejal puuduvad õigused õppekeskkonnas midagi muuta. Sisenedes õpetaja liidesesse, on tal õigus jälgida õpetaja liideses toimuvat, sekkumata õppeprotsessi.

Õpetaja liidese vaatleja vormistakse administraatori liideses uue kasutaja loomisega või olemasoleva kasutaja rolli muutmisega.