Kursuse õpik

Kursusele võib lisada eelnevalt õppekeskkonnas koostatud õpikuid (vt “Õpiku koostamine”). Kursuse õpikute hulk ei ole piiratud. Õpikuid võib kursusele lisada, eelmadada, muuta õpiku sisu ja struktuuri. Koolitaja võib õpilase e-mailile saata teavituse uue õpiku lisamise või õpiku muutmise kohta.

Kursuse avatud andmete lehel saki „Õpikud” all kuvatakse kõiki kursusele lisatud õpikuid: õpiku pealkiri, koostaja, muutmise kuupäev ja järjestus. Soovi korral saab järjestust muuta.

Kursusele saab lisada ja muuta õpikuid õpetaja liidese valikus „Kursused”, kursuse avatud andmete lehel saki „Õpikud”all. Õpilasele kuvatakse kursusele lisatud õpikuid õpilase liidese ikooni „Minu kursused” all, valitud kursuse andmete lehel valikus ”Õppematerjalid”.

Õpiku haldamine

Kursusele lisatud õpikuid saab muuta – lisada täiendavaid õpikuid, eemaldada lisatud õpikuid, muuta õpikute järjestust ning teavitada õpilasi muudatustest. Kursuse õpiku juures saab muuta õpiku andmeid, lisada või kustutada peatükke ning muuta õpiku struktuuri. Õpiku sisuandmetest saab muuta peatüki andmeid, lisada või eemaldada peatükke, muuta peatüki sisudokumente ning harjutusi. Õpiku muutmine on kirjeldatud peatükis „Õpiku haldamine”.

Täiendava õpiku lisamine kursusele toimub õpetaja liideses valikus „Kursused”.Vali kursus klikkides pealkirjal. Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Õpikud” (vt Kursuse õpikud”).

Kursuse õpiku eemaldamiseks vali kursuse avatud andmete lehelt saki „Õpikud” all kuvatud õpikute nimekirjast õpik, mida soovid eemaldada. Vali op:kustuta – Eemalda valitud õpikud.

Kursuse õpikute järjestamiseks märgi õpikute järjekorra numbrid valikus „Järjestus” ja salvesta andmed.

Õpilastele teavituse edastamine toimub  kursuse avatud andmete lehel saki „Õpikud” all. Vali op: lisa – Saada teade selle objekti kohta. Koosta teavitus: vali teavituse saaja rippmenüüst, muuda vajadusel teavituse teemat, koosta sõnumi tekst ning märgi teavituse saatmise aeg. Kinnita valikuga „Saada”. Teavitus saadetakse õpilaste e-mailile.

Õpiku harjutus

Õpiku peatüki sisumaterjaliks võib olla üks või mitu dokumenti, dokumendid ja harjutused koos või ainult harjutus(ed). Kursusele lisatud õpiku eesmärk on toetada õppeprotsessi. Harjutustestid aitavad õppijal kontrollida omandatud teadmisi.

Õpiku muutmise käigus võib õpiku peatükile lisada harjutusteste või neid eemaldada. Harjutustestide lisamine või eemaldamine toimub õpetaja liideses valikus “Õpikud”. Leia õpik otsinguandmete abil. Õpiku andmete lehel vali peatükk, mille harjutusteste soovid muuta.

Harjutustesti eemaldamiseks märgi “Peatüki harjutused” valikus harjutustestid, mida soovid eemaldada ning kinnita op: kustuta – Kustuta valitud harjutused peatükist. Testide lisamiseks märgi väljale “Otsi harjutusi, mis sobiksid peatükki” harjutustesti pealkiri või märksõna. Kinnita “Enter” klahvi abil. Märgi test(id), mida soovid lisada ja kinnita op: salvesta abil. Peale andmete salvestamist muutuvad õpiku andmed kõikjal programmis.

Testi muutmine toimub õpetaja liideses valikus “Testid”. Leia test otsinguandmete abil. Testi andmete lehel vali op: muuda – Muuda testi andmeid. Peale andmete salvestamist ja testi aktiveerimist, muutub test kõikjal programmis, sh kursusele lisatud õpiku juures.

Aktiivse kursuse õpiku harjutusteste kuvatakse õpilase liideses ikooni „Minu kursused” all. Vali aktiivne kursus, ning kursuse avatud andmete lehel sakk „Õppematerjalid”. Kliki valitud õpiku pealkirjal. Õpiku andmete lehel kuvatakse õpiku sisukorda (peatükid ja testid). Ülevaade antakse õpikust peatükkide kaupa – peatüki sisudokumendid ja harjutustestid.

Õpilane võib harjutusteste sooridada korduvalt.Viimane soorituse tulemus salvestub testi pealkirja järel. Juhul, kui õpilase tulemus jäi vahemikku 25-99%, saab õpilane koostada vigade paranduse neist küsimustest, millele ta vastas valesti või osaliselt valesti.

Vigade parandus

Vigade paranduse saab õpilane koostada peale harjutustesti sooritamist, juhul, kui soorituse tulemus on vahemikus 25-99%.

Testi koostamiseks  tuleb peale harjutustesti sooritamist klikata valikul “Vigade parandus”. Test koostatake programmi poolt automaatselt neist harjutustesti küsimustest, millele õpilane vastas valesti või osaliselt valesti. Testi pealkiri kannab harjutustestiga sama nimetust. Vigade paranduse test paigutub õpilase liidese valikusse „Vigade parandused”. Vigade paranduse testi saab korduvalt sooritada. Viimane soorituse tulemus salvestatakse. Testi ei saa muuta ega parandada. Soovi korral saab õpilane vigade paranduse testi kustutada.

Valikus „Vigade parandused” kuvatakse koostatud vigade paranduse testi järgmisi andmeid:

  • Testi pealkiri
  • Viimane tulemus
  • Küsimuste arv testis
  • Koostamise kuupäev

Vigade parandused paiknevad õpilase liideses ikooni „Minu kaust”all. Valikus „Minu harjutused” allmenüüs „Vigade parandused”.

Dokumentide üleslaadimine Edutizeri serverisse

Dokumentide menüüpunkti all kuvatakse Edutizeri serverisse üleslaetud dokumente.

Õpiku koostamisel koostatakse vaikimisi Dokumentide menüüpunkti alla õpiku nimeline kaust, kuhu paigutatakse õpiku sisudokumentidena üleslaetud materjalid.

Kui soovid lisada materjali õpiku nimelisse kausta, vaili peamenüüst Dokumendid, vali kaust õpiku nime järgi ja lae üles dokumendid.

Dokumentide menüüpunkti all üleslaetud õpiku sisudokumente ei lisata automaatselt õpikule, seda tuleb teha õpiku koostamisel või muutmisel.

Dokumentide menüüpunkti alla saab kausta valimata üleslaadida materjale. Materjalid, mis ei ole seotud kindla objektiga, kuvatakse „Kasutamata dokumendid“ saki all.

dokumendid