Dokumentide üleslaadimine Edutizeri serverisse

Dokumentide menüüpunkti all kuvatakse Edutizeri serverisse üleslaetud dokumente.

Õpiku koostamisel koostatakse vaikimisi Dokumentide menüüpunkti alla õpiku nimeline kaust, kuhu paigutatakse õpiku sisudokumentidena üleslaetud materjalid.

Kui soovid lisada materjali õpiku nimelisse kausta, vaili peamenüüst Dokumendid, vali kaust õpiku nime järgi ja lae üles dokumendid.

Dokumentide menüüpunkti all üleslaetud õpiku sisudokumente ei lisata automaatselt õpikule, seda tuleb teha õpiku koostamisel või muutmisel.

Dokumentide menüüpunkti alla saab kausta valimata üleslaadida materjale. Materjalid, mis ei ole seotud kindla objektiga, kuvatakse „Kasutamata dokumendid“ saki all.

dokumendid