Õpiku harjutus

Õpiku peatüki sisumaterjaliks võib olla üks või mitu dokumenti, dokumendid ja harjutused koos või ainult harjutus(ed). Kursusele lisatud õpiku eesmärk on toetada õppeprotsessi. Harjutustestid aitavad õppijal kontrollida omandatud teadmisi.

Õpiku muutmise käigus võib õpiku peatükile lisada harjutusteste või neid eemaldada. Harjutustestide lisamine või eemaldamine toimub õpetaja liideses valikus “Õpikud”. Leia õpik otsinguandmete abil. Õpiku andmete lehel vali peatükk, mille harjutusteste soovid muuta.

Harjutustesti eemaldamiseks märgi “Peatüki harjutused” valikus harjutustestid, mida soovid eemaldada ning kinnita op: kustuta – Kustuta valitud harjutused peatükist. Testide lisamiseks märgi väljale “Otsi harjutusi, mis sobiksid peatükki” harjutustesti pealkiri või märksõna. Kinnita “Enter” klahvi abil. Märgi test(id), mida soovid lisada ja kinnita op: salvesta abil. Peale andmete salvestamist muutuvad õpiku andmed kõikjal programmis.

Testi muutmine toimub õpetaja liideses valikus “Testid”. Leia test otsinguandmete abil. Testi andmete lehel vali op: muuda – Muuda testi andmeid. Peale andmete salvestamist ja testi aktiveerimist, muutub test kõikjal programmis, sh kursusele lisatud õpiku juures.

Aktiivse kursuse õpiku harjutusteste kuvatakse õpilase liideses ikooni „Minu kursused” all. Vali aktiivne kursus, ning kursuse avatud andmete lehel sakk „Õppematerjalid”. Kliki valitud õpiku pealkirjal. Õpiku andmete lehel kuvatakse õpiku sisukorda (peatükid ja testid). Ülevaade antakse õpikust peatükkide kaupa – peatüki sisudokumendid ja harjutustestid.

Õpilane võib harjutusteste sooridada korduvalt.Viimane soorituse tulemus salvestub testi pealkirja järel. Juhul, kui õpilase tulemus jäi vahemikku 25-99%, saab õpilane koostada vigade paranduse neist küsimustest, millele ta vastas valesti või osaliselt valesti.