Vigade parandus

Vigade paranduse saab õpilane koostada peale harjutustesti sooritamist, juhul, kui soorituse tulemus on vahemikus 25-99%.

Testi koostamiseks  tuleb peale harjutustesti sooritamist klikata valikul “Vigade parandus”. Test koostatake programmi poolt automaatselt neist harjutustesti küsimustest, millele õpilane vastas valesti või osaliselt valesti. Testi pealkiri kannab harjutustestiga sama nimetust. Vigade paranduse test paigutub õpilase liidese valikusse „Vigade parandused”. Vigade paranduse testi saab korduvalt sooritada. Viimane soorituse tulemus salvestatakse. Testi ei saa muuta ega parandada. Soovi korral saab õpilane vigade paranduse testi kustutada.

Valikus „Vigade parandused” kuvatakse koostatud vigade paranduse testi järgmisi andmeid:

  • Testi pealkiri
  • Viimane tulemus
  • Küsimuste arv testis
  • Koostamise kuupäev

Vigade parandused paiknevad õpilase liideses ikooni „Minu kaust”all. Valikus „Minu harjutused” allmenüüs „Vigade parandused”.