Sertifikaadi ja kinnituse väljastamine

Mujal väljastatud sertifikaadi registreerimine

Õpilase andmete juures saab sisestada andmebaasi mujal väljastatud sertifikaate. Selleks vali õpetaja liidese peamenüüs „Õpilased” ja leia valitud õpilane otsinguandmete alusel. Õpilase andmete juures vali sakk „Sertifikaadid”, vali op: lisa – Registreeri uus sertifikaat.

Sertifikaadi registreerimise valikus täida järgmised väljad:

 • Kood
 • Sertifikaadi pealkiri
 • Väljastaja
 • Väljastamise kuupäev
 • Kehtivuse lõpp
 • Lae sertifikaadi fail üles
 • Või määratle selle asukoht võrgus (URL)
 • Kommentaar

Kinnita op: salvesta abil.

Kui registreeritav sertifikaat on tähtajatu, tuleb jätta väli „Kehtivuse lõpp” täitmata. Üleslaetava sertifikaadi fail peab olema PDF, JPG, GIF formaadis. Sertifikaadile lisatud kommentaari kuvatakse vaid õpilase liideses.

Kursuse sertifikaadi väljastamine

Sertifikaate saab väljastada aktiivse või arhiveeritud kursuse baasil. Kursuse sertifikaati võib väljastada korduvalt. Ühel kursusel võib väljastada erinevaid sertifikaate ja kinnitusi. Sertifikaate saab väljastada kursusele registreeritud õpilastele.

Väljastatud sertifikaadil kuvatakse järgmisi andmeid:

 • omanik
 • sertifikaadi pealkiri
 • kehtivus
 • väljastamise kuupäev
 • väljastaja
 • läbitud kursus
 • kursus lõppes
 • vastutav konsultant
 • kommentaar

Sertifikaat võib olla määratud või määramata kehtivusajaga.

Sertifikaadile saab määrata aegumise teavituse, mis annab õpilasele kui ka koolitajale märku sertifikaadi peatsest aegumisest.

Kursuse sertifikaadi väljastamine toimub õpetaja liideses menüüpunktis „Kursused“ (aktiivne kursus) või „Ajalugu ja raportid“(arhiveeritud kursus). Vali kursus, kliki koodil või pealkirjal.Vali sakk „Sertifikaadid“. Vali op: Lisa – Väljasta sertifikaadid.

Sertifikaadi vormistamisel täida bloki „Sertifikaadi andmed“ järgmised väljad:

 • Kood – vaikimisi kuvatakse kursuse koodi. Vajadusel saab sertifikaadi koodi muuta (valik rippmenüüs) või sisestada uus sertifikaadi kood väljal „Uus kood“.
 • Pealkiri – (vaikimisi kuvatakse kursuse pealkirja)
 • Väljastaja – (Vaikimisi kuvatakse sertifikaadi väljastajat)
 • Väljastatud –  (vaikimisi kuvatakse tänast kuupäeva)
 • Kehtib kuni – vajadusel määra sertifikaadi kehtivuse lõppkuupäev
 • Aegumise teavitus – vajadusel määra aegumisest etteteatamise periood (valik rippmenüüs)
 • Kommentaar – lisainfo sertifikaadi kohta (kuvatakse sertifikaadil)

Blokis „Sertifikaadi saajad“ kuvatakse kursuse osalejaid. Kui soovid sertifikaadi saajate ringi kitsendada, saad kasutada filtrit, kus saad valida sertifikaadi saajaid järgmiste parameetrite alusel:

 • Osakond
 • Osalejad, kellele ei ole väljastatud kursuse raames sertifikaate
 • Ainult positiivse kursuse hindega

Märgi „linnukesega“ sertifikaadi saajad ja salvesta.

Kinnituse väljastamine

Digiallkirjastatav kinnitus

Sertifikaatide automaatne väljastamine

Kursuse sertifikaatidele saab seada automaatse väljastamise võimaluse. Sertifikaadid väljastatakse õpilasele kursuse positiivse tulemuse korral, andmete uuenemise käigus.

Sertifikaatide automaatne väljastamine tuleb vormistada kursuse andmete juures.
Vali õpetaja liidese menüüpunkt „Kursused“, seejärel vali kursus, sakk „Sertifikaadid ja kinnitused“ ja selle alt sakk „Automaatne sertifikaatide väljastamine“.

Märgi valik „Väljasta automaatselt positiivse tulemuse korral“ aktiivseks. Täida sertifikaadi malli andmed.

automaatne-sertifikaat

Peale andmete salvestamist saab sertifikaatide juurde üleslaadida sertifikaadi kujunduse faili, mis lisatakse sertifikaadi automaatse väljastamise saki alla, juhul kui soovitakse valitud kursuse juurde lisada tavapärasest erinevat kujunduse malli.

 

sertifikaadi-pdf-mall

Kõikide kursuse sertifikaatide ühtset kujundust saab üleslaadida õpetaja liidese „Häälestuste“ menüüpunkti juures, saki „Kursuse sertifikaadi PDF mall“ all.

Kehtida saab üks sertifikaadi kuvand korraga. Kui häälestuse saki all on üleslaetud sertifikaadi PDF mall (kuvand), ja samal ajal on lisatud kursusele sertifikaadi PDF mall (kuvand), rakendab programm viimast ehk kursuse sertifikaadi kuvandit, mille alusel kujundatakse selle kursuse sertifikaadid. Teiste kursusete väljastatavad sertifikaadid vormistatakse häälestuse saki alla lisatud kuvandi baasil.

Kui kursuse sertifikaate väljastatakse automaatselt, kuid andmete uuenemise protsess pole veel väljastamise ootel olevaid sertifikaate väljastanud, saab koolitaja need ise enne andmete uuenemise protsessi väljastada. Selleks tuleb valida õpetaja liidese peamenüüs „Kursused“. Vali kursus ja sakk „Sertifikaadid ja kinnitused“. Seejärel sakk „Väljastatud sertifikaadid“. Vali op. Lisa rippmenüüst „Väljasta ootel olevad sertifikaadid“.

ootel-olevad-sertifikaadid

Uuendust rakendatakse alates Edutizeri versioonist 5.5