Kursuse sertifikaadi väljastamine

Sertifikaate saab väljastada aktiivse või arhiveeritud kursuse baasil. Kursuse sertifikaati võib väljastada korduvalt. Ühel kursusel võib väljastada erinevaid sertifikaate ja kinnitusi. Sertifikaate saab väljastada kursusele registreeritud õpilastele.

Väljastatud sertifikaadil kuvatakse järgmisi andmeid:

 • omanik
 • sertifikaadi pealkiri
 • kehtivus
 • väljastamise kuupäev
 • väljastaja
 • läbitud kursus
 • kursus lõppes
 • vastutav konsultant
 • kommentaar

Sertifikaat võib olla määratud või määramata kehtivusajaga.

Sertifikaadile saab määrata aegumise teavituse, mis annab õpilasele kui ka koolitajale märku sertifikaadi peatsest aegumisest.

Kursuse sertifikaadi väljastamine toimub õpetaja liideses menüüpunktis „Kursused“ (aktiivne kursus) või „Ajalugu ja raportid“(arhiveeritud kursus). Vali kursus, kliki koodil või pealkirjal.Vali sakk „Sertifikaadid“. Vali op: Lisa – Väljasta sertifikaadid.

Sertifikaadi vormistamisel täida bloki „Sertifikaadi andmed“ järgmised väljad:

 • Kood – vaikimisi kuvatakse kursuse koodi. Vajadusel saab sertifikaadi koodi muuta (valik rippmenüüs) või sisestada uus sertifikaadi kood väljal „Uus kood“.
 • Pealkiri – (vaikimisi kuvatakse kursuse pealkirja)
 • Väljastaja – (Vaikimisi kuvatakse sertifikaadi väljastajat)
 • Väljastatud –  (vaikimisi kuvatakse tänast kuupäeva)
 • Kehtib kuni – vajadusel määra sertifikaadi kehtivuse lõppkuupäev
 • Aegumise teavitus – vajadusel määra aegumisest etteteatamise periood (valik rippmenüüs)
 • Kommentaar – lisainfo sertifikaadi kohta (kuvatakse sertifikaadil)

Blokis „Sertifikaadi saajad“ kuvatakse kursuse osalejaid. Kui soovid sertifikaadi saajate ringi kitsendada, saad kasutada filtrit, kus saad valida sertifikaadi saajaid järgmiste parameetrite alusel:

 • Osakond
 • Osalejad, kellele ei ole väljastatud kursuse raames sertifikaate
 • Ainult positiivse kursuse hindega

Märgi „linnukesega“ sertifikaadi saajad ja salvesta.