Sertifikaadid ja kinnitused

Sertifikaat on dokument, mis tõendab koolituse või väljaõppe läbimist.

Edutizeris saab vormistada nelja tüüpi sertifikaate:

 • kursuse baasil väljastatud sertifikaate,
 • väljaspool Edutizeri õppekeskkonda väljastatud sertifikaate
 • kinnitusi, mille kursusel osaleja kinnitab (märge dokumendil)
 • kinnitus, mille kursusel osaleja digiallkirjastab

Kinnitus (sertifikaat) on kursuse õppematerjali, õppeprotsessis osalemise või õpitulemuste kohta väljastatav dokument, milles koolitaja, juhendaja ja õpilane tõendavad enda juhendamist, õppeprotsessis osalemist ja/või kursuse läbimist. Kinnitus väljastatakse Edutizeris läbiviidava kursuse raames, ning kajastab kursusel  toimunud sündmusi ja kursusega seotud õppematerjale (juhendid, õpikud, testid, vms), millega tutvumist, või millel osalemist õpilane kinnitab. Kinnituse aktsepteerimise viis oleneb kinnituse vormist, mille koostab koolitaja, on kas märge andmebaasis või digiallkirjastatav dokument.
Kinnituse koostamisel määrab koolitaja, milliseid kursuse dokumente või sündmusi soovitakse kinnitusel kuvada. Selleks koostab koolitaja sertifikaadi malli.

Sertifikaadi abil saab läbitud koolituse tulemustele anda lisaväärtuse ja kehtivusaja. Sertifikaadiga saab määrata kvalifikatsiooni või teatud tegevuse teostamise õigust. Selleks võivad olla näiteks kvalifikatsioonitaseme eksamid (sh atesteerimised või muud spetsiifilist õigust kinnitavad koolitustulemused), mida tuleb enne tööle asumist omada  ning vajadusel teatud aja möödudes korrata. Sertifikaatide uuenemiseks tuleb töötajal uuesti läbida koolitus ja/või sooritada kvalifikatsiooni tõendav eksam enne sertifikaadi aegumist.

Sertifikaate võib väljastada aktiivsetele kui ka arhiveeritud kursustele. Kursusekohaseid sertifikaate saab väljastada kõigile või valitud kursusel osalejatele.
Sertifikaat võib olla tähtajatu või määratud kehtivusajaga. Sertifikaate säilitatakse andmebaasis ka peale kehtivusaja lõppemist.

Sertifikaatide andmeid kuvatakse Edutizeri õpetaja liideses õpilase andmete juures, sertifikaatide otsingus ja aktiivsete või arhiveeritud kursuse tulemuste juures. Õpilane saab ülevaate oma kehtivatest sertifikaatidest õpilase liideses valikus „Minu sertifikaadid”.

 

Kehtivate sertifikaatide otsing

Sertifikaatide otsing leiab andmebaasist kehtivaid või kehtivuse kaotanud sertifikaadid. Sertifikaatide otsing asub õpetaja liideses peamenüüs valikus  „Sertifikaatide otsing”.

Kehtivate sertifikaatide leidmiseks saab kasutada järgmiseid valikuid:

 • Op: otsi valides kuvatakse kõiki kehtivaid sertifikaate

Andmeid kuvatakse järgmistes veergudes:

 • sertifikaadi omanik
 • osakond
 • sertifikaadi kood
 • sertifikaadi pealkiri
 • väljastamise kuupäev
 • kehtivuse lõpp

Andmeid kuvatakse sertifikaatide väljastamise kronoloogilises järjestuses. Nimekirjas kuvatakse ka andmebaasi lisatud mujal väljastatud sertifikaate. Klikkides õpilase nimel avatakse sertifikaadi andmed sh lisatud fail. Nimekirjas kuvatud sertifikaatide ümberjärjestamiseks kliki tabeli päises olevate pealkirjade (sertifikaadi omanik, osakond, kood vms) kõrval noolekesel.

 • Valik „ Sertifikaadi kood või pealkiri”

Kehtivaid sertifikaate saab otsida sertifikaadi koodi või pealkirja järgi. Selleks sisesta väljale „Sertifikaadi kood või pealkiri” ja kinnita op: otsi abil. Leitud sertifikaate kuvatakse sisestamise kronoloogilises järjekorras. Andmete ümberjärjestamiseks kliki tabeli päises olevate pealkirjade kõrval.

Andmeid kuvatakse järgmistes veergudes:

 • sertifikaadi omanik
 • osakond
 • sertifikaadi kood
 • sertifikaadi pealkiri
 • väljastamise kuupäev
 • kehtivuse lõpp

Andmeid kuvatakse sertifikaatide väljastamise kronoloogilises järjestuses. Nimekirjas kuvatakse ka andmebaasi lisatud mujal väljastatud sertifikaate. Klikkides õpilase nimel avatakse sertifikaadi andmed sh lisatud fail. Nimekirjas kuvatud sertifikaatide ümberjärjestamiseks kliki tabeli päises olevate pealkirjade (sertifikaadi omanik, osakond, kood vms) kõrval noolekesel.

Registreeritud sertifikaadi ülevaateks kliki nimekirjas oleva sertifikaadi omaniku nimel, misjärel kuvatakse sertifikaadi detailseid andmeid. Sertifikaadile lisatud faili avamiseks kliki valikul „Download file”.

Sertifikaatide ja kinnituste kuvamine õpilase liideses

Õpilase liideses kuvatakse kinnitusi „Minu kaust“ menüüvalikus „Minu sertifikaadid“ all. Kinnitamata sertifikaate kuvatakse lisaks avalehel parempoolses teabeblokis pealkirja „Kinnitamist ootavad sertifikaadid“ all.

Minu sertifikaadid menüüvalikus kuvatakse sertifikaate järgmiste sakkide all: „Minu sertifikaadid“, „Kinnitamata“ ja „Aeguma hakkavad“.

„Minu sertifikaadid“ all kuvatakse õpilase kõiki kehtivaid ja kehtetuid sertifikaate.

„Kinnitamata“ saki all kuvatakse õpilase poolt veel kinnitamata või allkirjastamata kinnitusi. Peale õpilase kinnitust, kuvatakse kinnitusi menüüpunkti „Minu sertifikaadid all“.

„Aeguma hakkavad“ saki all kuvatakse peatselt aeguvaid sertifikaate ja kinnitusi. Sertifikaadi aegumise teavituse määrab sertifikaadile koolitaja sertifikaadi koostamisel.

 


Kehtetute sertifikaatide otsing

Kehtetute sertifikaatide leidmiseks saab kasutada üht või mõlemat otsinguväljas kuvatud andmeid: „Sertifikaadi kood või pealkiri” ja/või  „Kehtivus lõpeb”. Sisestades otsinguandmed mõlemale väljale, kuvatakse otsingus näidatud koodi või pealkirjaga sertifikaate, mis on aegunud alates märgitud kuupäevast. Sisestades otsinguandmed väljale „ Kehtivus lõpeb”, kuvatakse sertifikaate, mis on aegunud märgitud kuupäevaks. Kuvatakse kõiki märgitud kuupäevaks kehtivuse kaotanud või kaotavaid sertifikaate.

Tabelis toodud andmeid kuvatakse järgmistes veergudes:

 • sertifikaadi omanik
 • osakond
 • sertifikaadi kood
 • sertifikaadi pealkiri
 • väljastamise kuupäev
 • kehtivuse lõpp

Andmeid kuvatakse sertifikaatide väljastamise kronoloogilises järjestuses. Nimekirjas kuvatakse ka andmebaasi lisatud mujal väljastatud sertifikaate. Klikkides õpilase nimel avatakse sertifikaadi andmed sh lisatud fail. Nimekirjas kuvatud sertifikaatide ümberjärjestamiseks kliki tabeli päises olevate pealkirjade (sertifikaadi omanik, osakond, kood vms) kõrval noolekesel.

Registreeritud sertifikaadi ülevaateks kliki nimekirjas oleva sertifikaadi omaniku nimel, misjärel kuvatakse sertifikaadi detailseid andmeid. Sertifikaadile lisatud faili avamiseks kliki valikul „Download file”.

Sertifikaadi tühistamine

Väljastatud sertifikaate saab tühistada õpetaja liideses õpilase andmete juures kui ka aktiivsete ja arhiveeritud kursuse andmete juures. Leia sertifikaat õpetaja liidese valikus „Kursused” või „Ajalugu ja raportid”, vali kursus klikkides pealkirjal. Vali sakk „Sertifikaadid”. Märgi sertifikaat, mida soovid tühistada ja vali op: kustuta – Tühista valitud sertifikaadid.

Õpilase andmete juures sertifikaadi kustutamiseks vali õpetaja liideses Õpilased ja leia õpilane otsinguandmete abil. Avatud valikus „Õpilase andmed” vali sakk”Sertifikaadid”. Märgi ära sertifikaat, mida soovid tühistada ja vali op: kustuta – Tühista valitud sertifikaadid

Aegumise teavitus

*Alates Edutizeri versioonist 5.5, on “Aegumise teavitus” tõstetud “Sertifikaatide” menüüpunkti alla.

“Aegumise teavitus”all kuvatakse peatselt aeguvaid sertifikaate.

aeguvad-sertifikaadid

Sertifikaadi väljastamisel või välise sertifikaadi lisamisel andmebaasi, saab märkida sertifikaadi aegumise teavituse. Sel juhul teavitab programm koolitajat sertifikaadi peatsest aegumisest. Etteteatamisaja perioodi määrab koolitaja programmi poolt pakutava valiku abil.

Koolitajale kuvatakse sertifikaadi järgmisi andmeid: omaniku nimi, osakond, sertifikaadi kood, sertifikaadi pealkiri (nimetus), väljastamise kuupäev, kehtivuse lõppkuupäev, väljastaja, vastutav konsultant, sertifikaadi kinnitamise kuupäev (kinnitused) ja sertifikaadi tüüp.

Õpilasele kuvatakse aeguvaid sertifikaate menüüpunktis „Minu sertifikaadid“, saki „Aeguma hakkavad“ all.

Kui sertifikaadile ei ole määratud aegumise teavitust, siis ei kuvata aeguvaid sertifikaate ja kinnitusi õpetaja liideses Edutizeri töölaual ega õpilase liideses aeguma hakkavate sertifikaatide nimekirjas.

Sertifikaadi kood

Igal sertifikaadil on kood. Sertifikaadi kood aitab süstematiseerida sertifikaate ja hõlbustab sertifikaatide leidmist andmebaasist.

Sertifikaadi väljastamisel või välise sertifikaadi registreerimisel, pakub programm vaikimisi sertifikaadi koodiks kursuse koodi.

Vajadusel saab koolitaja koodi asendada rippmenüüs oleva sobiva koodiga või koheselt registreerida uus sertifikaadi kood. Sertifikaadi väljastamise käigus koodi loomisel, määrab programm automaatselt koodi tüübiks universaalse koodi, mida saab kasutada kursuste koostamisel kui ka sertifikaatide väljastamisel. Vajadusel saab loodud koodi muuta.

Koodi loomine toimub kas õpetaja liideses menüüpunkti „Koodid“ all või vahetult sertifikaadi väljastamise juures. Sertifikaadi koodi registreerimisel õpetaja liidese menüüpunktis „koodid“ all, tuleb märkida koodi tüüp:

 • kursus või sertifikaat
 • kursus
 • sertifikaat

Kinnituse mallid

Kinnituste mall on standardiseeritud kujul loodav kinnituse dokumendi vorm, mis koostatakse etteantud tingimustel, ja mida rakendatakse kinnituste väljastamisel.

Kinnituse malle saab koostada kolmel erineval moel: kinnituse vaikemall, allkirjastatav kinnituse vaikemall, oma kujundatud kinnituse (sh allkirjastatava kinnituse) koostamine.

Kinnituste mallid on kursuse kohased. Igal kursusel saab olla üks kehtiv aktiivne mall. Malli ei saa muuta ega kustutada. Uue malli lisamisel suletakse automaatselt eelmine mall, kehtima jääb viimane loodud mall.

Kinnituste vaikemallid on lihtsustatud, etteantud parameetrite alusel kiirelt loodavad kinnituste vormid.

Kinnitusel on kaks vaikemalli: kinnituse vaikemall ja allkirjastatud kinnituse vaikemall.
Vaikemallist erinevat, oma kujundatud kinnituste malli, saab koolitaja koostada vastavalt otstarbele.

Vaikemallidel on kinnitatud järgmised parameetrid ja tingimused, mida kuvatakse kinnitusel, või mille tingimuste täitumisel kinnitus õpilasele esitatakse:

 • Kinnituse tekst
 • Testide tulemused
 • Kursuse tulemus
 • Väljastatakse ainult kursuse positiivse tulemuse korral
 • Kajastatakse kõiki kursuse õppematerjale

Juhul, kui koolitaja on väljastanud õpilastele kinnituse, kuid õpilane pole täitnud kinnituseks vajalikke tingimusi, ei esita programm kinnitust õpilasele enne nõutud tingimuste täitumist.

Vaikemallide tingimused on sarnased, erinedes vaid kinnituse tüübi poolest, mille korral õpilane peab kinnituse kinnitama või lisaks ka digitaalselt allkirjastama.

Oma kujundatud kinnituse mall võib olla kas kinnitus või allkirjastatud kinnitus.

Kinnituse malli koostamine

Kursusel saab olla mitu kinnituse vormi ja malli, neist aktiivses seisus vaid üks. Salvestatud kinnituse malli ei saa muuta ega kustutada. Uus mall sulgeb eelneva malli, mis jääb kursuse juurde passiivsesse seisu.

Koolitaja kujundab kinnituse vormi kursuse andmete lehel saki „Sertifikaadid“ all. Vali op: lisa rippmenüüst sobiv malli tüüp.

Uus vaikemall on allkirjata kinnituse tüüp, mille andmed on programmi poolt eelnevalt täidetud ja fikseeritud.
Valides malli tüübiks vaikemall (allkirjata kinnitus), esitatakse koolitajale standardne eeltäidetud mall, mille alusel saab kinnitusi väljastada. Kinnituste väljastamisel saab koolitaja muuta või täiendada valikulisi kinnituse andmevälju. Näiteks saab koolitaja muuta sertifikaadi pealkirja, määrata kinnituse saajad või seada kinnituse väljastmise tingimuseks positiivne kursuse tulemus.

Andmete salvestamine fikseerib vaikemalli tingimused ja salvestab vaikemalli kui ka väljastab kinnituse määratud saajatele. Salvestatud vaikemall jääb kursuse juurde kasutusele ja aktiivsesse seisu kuni uue malli lisamiseni.

Uus allkirjastatav kinnituse vaikemall erineb eelmisest vaikemallist vaid digiallkirja nõude poolest. Selle vaikemalli koostamine ja kinnituste väljastamine sarnaneb eelmise malliga.

Uus oma kujundatud mall erineb vaikemallidest selle poolest, et malli tingimusi, mis vaikemallide puhul on programmi poolt fikseeritud, saab koolitaja ise määrata. Lisaks saab koolitaja määrata või muuta näiteks sertifikaadi koodi, peakirja, kinnituse tüüpi (allkirjaga või allkirjata), määrata aegumise teavituse ja sellest etteteatamise aja, sertifikaadil kuvatavad testid, testide tulemused või õppematerjalid.

Oma kujundatud malli vormistamine toimub kahes etapis: kinnituse malli koostamine ja kinnituste väljastamine.

Sertifikaadi aegumise teavitus

Sertifikaadi väljastamisel saab koolitaja määrata sertifikaadile aegumise teavituse. Juhul, kui aegumise teavitust määratud ei ole, ei kuvata seda peatselt aeguva sertifikaadina õpetaja liidese Edutizeri töölaual.

Sertifikaadi aegumise teavitus määratakse sertifikaadi väljastamisel, mujal väljastatud sertifikaadi registreerimisel või kinnituse malli koostamisel. Aegumisest etteteatamise periood tuleb valida välja „Aegumise teavitus“ rippmenüüst:

 • Nädal enne
 • 10 päeva enne
 • 30 päeva enne
 • 3 kuud enne (90 päeva)
 • 6 kuud enne (180 päeva)
 • Aasta enne (365 päeva)

Õpetaja liideses kuvatakse õpilastele väljastatud sertifikaate ja kinnitusi, nende staatust, kehtivust, kehtivuse lõppemise tähtaega. Peatselt aeguvaid kinnitusi kuvatakse Edutizeri töölaual valiku „Aegumise teavitus“ all.

Tuutor näeb vaid kasutajate impordi käigus määratud isikute kinnitusi ja sertifikaate, õpetaja näeb kõiki kinnitusi. Teisisõnu, tuutor näeb vaid nende õpilaste sertifikaate, kelle andmetele talle on antud ligipääs. Ligipääsuõigused määratakse administraatori poolt.

Kinnituse aktsepteerimine ja allkirjastamine õpilase poolt

Õpilane saab aktsepteerida aktiivse või arhiveeritud kursuse kinnitusi, mis on talle määratud. Õpilasele kinnitamiseks määratud sertifikaatidel puudub kinnitamise või allkirjastamise tähtaeg, st õpilane võib neid kinnitada määramata aja jooksul.

Sertifikaadi kinnituse andmiseks luuakse dokument (PDF) vastavalt eelnevalt määratud malli alusel. Ühel kursusel võib olla mitu (erinevat) kinnitust.

Sertifikaadi kinnitamisel genereeritakse allkirjata kinnituse korral sertifikaadist (PDF-fail), digiallkirjastamise korral luuakse digitaaldokument (DDOC). Mõlemat tüüpi kinnituste korral kuvatakse eelnevalt õpilasele dokumendi informatsiooni.

Kinnituse allkirjastamiseks klikib õpilane eelnevalt kuvatud nupul „Loo PDF“, misjärel kuvatakse dokumenti, mille ta allkirjastab. Seejärel klikib ta nupul „Digiallkirjasta“ ning allkirjastab dokumendi. Allkirjastatud dokumendist koostatakse digitaaldokument (DDOC).

Allkirjata kinnituse kinnitamiseks klikib õpilane eelnevalt kuvatud nupul „Loo PDF“, misjärel kuvatakse kinnitatavat dokumenti. Seejärel klikib õpilane nupul „Kinnita“. Kui kinnitused on õpilase poolt antud, kuvatakse kinnitusi peamenüü valikus „Minu sertifikaadid“ all.

Õpilase poolt kinnitatud kinnitusi muuta ei saa.