Automaatne teade sertifikaadi väljastamise või sertifikaadi aegumise kohta

Edutizeri õpetaja liideses saab koostada automaatseid teateid, mida väljastatakse sertifikaadi ja kinnituse väljastamisel või nende aegumise tähtaja saabumisel selle omaniku e-posti aadressile.
Sertifikaadi aegumise hoiatuse kuupäeva saabumisel, saadab Edutizer automaatselt õpilasele e-kirja koolitaja poolt eelnevalt koostatud standardse teksiga aeguva sertifikaadi kohta. Sertifikaadi väljastamisel saadetakse õpilasele kiri iga sertifikaadi registreerimisel, eelnevalt koostatud standardse tekstiga. Automaatse teksti koostamisel saab määrata, milliste osakonna töötajatele seda väljastatakse. Kirja malli koostamisel määratakse ära lisaks kirja tekstile ka andmed, mida kiri sisaldab.
Automaatseid kirju saadetakse juhul, kui vastavad kirja mallid on koostatud.

Malli koostamine

E-kirja malle saab koostada vaid õptaja õigustega koolitaja (Advanced teacher). Teksti malle koostatakse õpetaja liideses “Häälestuste” menüüpunkti, saki „E-kirjade mallid“ all.

Kirja malle on kahte tüüpi: sertifikaadi väljastamise ja sertifikaadi aegumise puhuks. Kui vastavaid malle koostatud ei ole, ei saadeta õpilastele automaatseid e-kirju. Malle, mille alusel teadet saata, võib olla mitu.

kirja-malli-koostamine-1

Malli koostamisel täidetakse järgmised väljad:

  • kirja saatja,
  • e-kirja teema,
  • sisu

ning määratakse osakond (osakonnad), millistele töötajatele saadetakse vastav teavitus.

kirja-malli-koostamine

Malli koostamisel tuleb viidata järgmistele tokenitele (objekti viidetele):

$code – kood
$title – serifikaadi nimetus
$issuer – väljastaja
$issued – väljastatud kuupäev
$expires – aegumise kuupäev
$owner – omanik (õpilane)

Token tähistab objekti või objekti osa, mida kirja tekstis kuvatakse. Näiteks vastava kursuse pealkirja, sertifikaadi nimetust, vms.
Sertifikaadi teateid genereeritakse ja saadetakse välja andmete uuenemise protsessi käigus.

Õpilasele saadetav kiri (näidis)
kirja-naidis3
Õpilase avalehele paremas tulbas kuvatakse sertifikaatide aegumise hoiatust, sertifikaatide arvu ja linki aeguvate sertifikaatide nimekirja.