Kehtetute sertifikaatide otsing

Kehtetute sertifikaatide leidmiseks saab kasutada üht või mõlemat otsinguväljas kuvatud andmeid: „Sertifikaadi kood või pealkiri” ja/või  „Kehtivus lõpeb”. Sisestades otsinguandmed mõlemale väljale, kuvatakse otsingus näidatud koodi või pealkirjaga sertifikaate, mis on aegunud alates märgitud kuupäevast. Sisestades otsinguandmed väljale „ Kehtivus lõpeb”, kuvatakse sertifikaate, mis on aegunud märgitud kuupäevaks. Kuvatakse kõiki märgitud kuupäevaks kehtivuse kaotanud või kaotavaid sertifikaate.

Tabelis toodud andmeid kuvatakse järgmistes veergudes:

  • sertifikaadi omanik
  • osakond
  • sertifikaadi kood
  • sertifikaadi pealkiri
  • väljastamise kuupäev
  • kehtivuse lõpp

Andmeid kuvatakse sertifikaatide väljastamise kronoloogilises järjestuses. Nimekirjas kuvatakse ka andmebaasi lisatud mujal väljastatud sertifikaate. Klikkides õpilase nimel avatakse sertifikaadi andmed sh lisatud fail. Nimekirjas kuvatud sertifikaatide ümberjärjestamiseks kliki tabeli päises olevate pealkirjade (sertifikaadi omanik, osakond, kood vms) kõrval noolekesel.

Registreeritud sertifikaadi ülevaateks kliki nimekirjas oleva sertifikaadi omaniku nimel, misjärel kuvatakse sertifikaadi detailseid andmeid. Sertifikaadile lisatud faili avamiseks kliki valikul „Download file”.