Kinnituse malli koostamine

Kursusel saab olla mitu kinnituse vormi ja malli, neist aktiivses seisus vaid üks. Salvestatud kinnituse malli ei saa muuta ega kustutada. Uus mall sulgeb eelneva malli, mis jääb kursuse juurde passiivsesse seisu.

Koolitaja kujundab kinnituse vormi kursuse andmete lehel saki „Sertifikaadid“ all. Vali op: lisa rippmenüüst sobiv malli tüüp.

Uus vaikemall on allkirjata kinnituse tüüp, mille andmed on programmi poolt eelnevalt täidetud ja fikseeritud.
Valides malli tüübiks vaikemall (allkirjata kinnitus), esitatakse koolitajale standardne eeltäidetud mall, mille alusel saab kinnitusi väljastada. Kinnituste väljastamisel saab koolitaja muuta või täiendada valikulisi kinnituse andmevälju. Näiteks saab koolitaja muuta sertifikaadi pealkirja, määrata kinnituse saajad või seada kinnituse väljastmise tingimuseks positiivne kursuse tulemus.

Andmete salvestamine fikseerib vaikemalli tingimused ja salvestab vaikemalli kui ka väljastab kinnituse määratud saajatele. Salvestatud vaikemall jääb kursuse juurde kasutusele ja aktiivsesse seisu kuni uue malli lisamiseni.

Uus allkirjastatav kinnituse vaikemall erineb eelmisest vaikemallist vaid digiallkirja nõude poolest. Selle vaikemalli koostamine ja kinnituste väljastamine sarnaneb eelmise malliga.

Uus oma kujundatud mall erineb vaikemallidest selle poolest, et malli tingimusi, mis vaikemallide puhul on programmi poolt fikseeritud, saab koolitaja ise määrata. Lisaks saab koolitaja määrata või muuta näiteks sertifikaadi koodi, peakirja, kinnituse tüüpi (allkirjaga või allkirjata), määrata aegumise teavituse ja sellest etteteatamise aja, sertifikaadil kuvatavad testid, testide tulemused või õppematerjalid.

Oma kujundatud malli vormistamine toimub kahes etapis: kinnituse malli koostamine ja kinnituste väljastamine.