Kinnituse mallid

Kinnituste mall on standardiseeritud kujul loodav kinnituse dokumendi vorm, mis koostatakse etteantud tingimustel, ja mida rakendatakse kinnituste väljastamisel.

Kinnituse malle saab koostada kolmel erineval moel: kinnituse vaikemall, allkirjastatav kinnituse vaikemall, oma kujundatud kinnituse (sh allkirjastatava kinnituse) koostamine.

Kinnituste mallid on kursuse kohased. Igal kursusel saab olla üks kehtiv aktiivne mall. Malli ei saa muuta ega kustutada. Uue malli lisamisel suletakse automaatselt eelmine mall, kehtima jääb viimane loodud mall.

Kinnituste vaikemallid on lihtsustatud, etteantud parameetrite alusel kiirelt loodavad kinnituste vormid.

Kinnitusel on kaks vaikemalli: kinnituse vaikemall ja allkirjastatud kinnituse vaikemall.
Vaikemallist erinevat, oma kujundatud kinnituste malli, saab koolitaja koostada vastavalt otstarbele.

Vaikemallidel on kinnitatud järgmised parameetrid ja tingimused, mida kuvatakse kinnitusel, või mille tingimuste täitumisel kinnitus õpilasele esitatakse:

  • Kinnituse tekst
  • Testide tulemused
  • Kursuse tulemus
  • Väljastatakse ainult kursuse positiivse tulemuse korral
  • Kajastatakse kõiki kursuse õppematerjale

Juhul, kui koolitaja on väljastanud õpilastele kinnituse, kuid õpilane pole täitnud kinnituseks vajalikke tingimusi, ei esita programm kinnitust õpilasele enne nõutud tingimuste täitumist.

Vaikemallide tingimused on sarnased, erinedes vaid kinnituse tüübi poolest, mille korral õpilane peab kinnituse kinnitama või lisaks ka digitaalselt allkirjastama.

Oma kujundatud kinnituse mall võib olla kas kinnitus või allkirjastatud kinnitus.