Oma kujundatud sertifikaadi PDF malli koostamine ja üleslaadimine

Ettevõte saab kasutada kursuse sertifikaadi väljastamisel oma kujundust. Selleks tuleb koostada sertifikaadi mall, mille alusel toimub automaatsete sertifikaatide väljastamise protsessi käigus kursuse läbinutele tunnistuse väljastamine.

Sertifikaadi (tunnistuse) mall tuleb koostada muudetavate väljadega PDF-dokumendina. Malli saab koostada nt. siin: http://www.pdfescape.com/windows/

Malli PDF-faili loomisel on võimalik täita järgmisi välju:

“full_name” – isiku nimi, kellele sertifkaat väljastatakse
“certificate_code” – sertifikaadi kood
“certificate_name” – sertifikaadi nimetus
“certificate_issuer” -sertifikaadi väljastaja
“certificate_date” – sertifikaadi väljastamise kuupäev
“registration_date” – sertifikaadi registreerimise kuupäev
“expiration_date” – sertifikaadi kehtivuse lõppemise kuupäev
“comment” – sertifikaadi kommentaar (kursuse sertifikaat)
“training_code” – läbitud kursuse kood
“training_title” – kursuse pealkiri
“training_teacher” – vastutav konsultant
“training_ended” – kursus lõppes

Koostatud malli saab kasutada kahel moel: kõikide või valitud kursuste tunnistusena. Vastavalt sellele eesmärgile tuleb sertifikaadi mallid üleslaadida:

  • kõikide kursuste tunnistuste väljastamiseks vali õpetaja liideses menüüpunkt “Häälestused ” ja sakk „Kursuse sertifikaadi PDF mall“. Lae üles sertifikaadi mall.

NB! Korraga kehtib vaid üks mall. Kui soovid üleslaadida uut malli, kustuta eelmine.

tunnistus-haalestused

  • valitud kursuse tunnistuse väljastamiseks vali õpetaja liideses menüüpunkt “Kursused”. Vali kursus, mille juurde soovid malli lisada.Vali sakk “Automaatne sertifikaadi väljastamine”. Kinnita kuvatud väljad salvesta nupu abi, misjärel tekib võimalus faili lisamiseks. Lae üles sertifikaadi mall.

kursuse-tunnistuse-malli-uleslaadimine

Mõlemal juhul tuleb vormistada sertifikaatide väljastamise automaatne protsess, mis tähendab, et kursuse läbides väljastatakse kõikidele osalejatele automaatselt tunnistus. Selleks vali õpetaja liideses menüüpunkt “Kursused”. Vali kursus, mille tunnistusi soovid väljastada.Vali sakk “Automaatne sertifikaadi väljastamine”. Kuvatakse sertifikaadi väljastamise tingimusi. Tee vajalikud muudatused ja kinnita salvesta nupu abil. Kui puudub vajadus muuta eeltäidetud välju, kinnita see salvesta nupuga.
Kui automaatset sertifikaadi väljastamist pole vormistatud, ei väljastata tunnistusi automaatselt, vaid seda tuleb teha käsitsi, kuid sel juhul ei saa garanteerida, et tunnistus väljastatakse vastavalt mallile.

Automaatselt väljastatakse sertifikaate andmete uuenemise käigus (öise protsessi käigus). Kui soovid tunnistusi kohe väljastada, vali õpetaja liideses menüüpunkt “Kursused”. Vali kursus, mille tunnistusi soovid väljastada.Vali sakk “Väljastatud sertifikaadid” ning op: Lisa rippmenüüst “Väljasta kõik ootel olevad sertifikaadid”. Klikkides valikul väljastatakse sertifikaadid.

ootel-tunnistused

Õpilasele kuvatakse tunnistust, mille väljad on etteantud andmetega täidetud ega ole muudetavad.